Home

Actueel Nieuws

Dochter misbruikt pinpas en pincode

donderdag 08 december 2016

Zolang iemand zelf de boodschappen doet en de rekeningen betaalt, is er niks aan de hand. Maar zodra er sprake is van hulpbehoevendheid zal er een vertrouwd persoon aangesteld moeten worden die in ieder geval de financiën beheert.

Afspraken over testament niet geldig

woensdag 07 december 2016

Het is in Nederland verboden om afspraken met elkaar te maken over de inhoud van een testament. Mensen die dat toch doen krijgen na overlijden vaak de deksel op de neus, als blijkt dat de afspraak niet geldig is, en ze geen enkel recht hebben als de afspraak niet wordt nagekomen.

Regeling verborgen gebreken woning blijft heet hangijzer

woensdag 07 december 2016

In de dagelijkse praktijk krijgen wij regelmatig te maken met (ernstige) gebreken die pas na de overdracht van een bestaande woning kenbaar worden voor de nieuwe eigenaar. De waslijst met voorbeelden is eindeloos. Van een vaatwasmachine waarbij de afvoer alleen in de kruipruimte wegliep, tot volkomen uitgespoelde funderingen en doorslaande vochtplekken verstopt achter een vaste kast etc. etc.

Door geregistreerd partnerschap minder erfbelasting en AOW

woensdag 30 november 2016

Partners die een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, hebben bij overlijden – net als gehuwden – een grote vrijstelling als zij van hun partner erven. Die grote vrijstelling bedraagt € 636.180 in 2016.

Nu is het geregistreerd partnerschap een vorm die nog al eens gekozen wordt door stellen die geen traditioneel huwelijksbootje willen. Bijvoorbeeld stellen die bewust een LAT-relatie hebben, maar het geregistreerd partnerschap zijn aangegaan om te voorkomen dat zij bij overlijden het hoogste tarief betalen als zij van elkaar erven.

Huwelijkse voorwaarden voor partners-ondernemers koud en warm

woensdag 30 november 2016

Huwelijkse voorwaarden voor echtgenoten die ondernemer zijn, blijken in de praktijk heel handig te zijn tegen onduidelijkheid en onenigheid. Koud en kil? Of juist warm en veilig? De termen hebben wel iets kils: koude uitsluiting en bedingen worden er in geregeld. Juridische termen, die evenwel zorgen voor een situatie waarin relaties niet tot op het bot worden geschaad.

Ondernemende vereniging of stichting betaalt belasting

woensdag 30 november 2016

Verenigingen, stichtingen en kerkgenootschappen hoeven geen belasting te betalen over hun winst. Dat geldt voor zover zij geen ondernemersactiviteiten ontplooien. Doen ze dat wel, dan vallen ze onder de vennootschapsbelasting. Wanneer is een instelling nu wel of geen onderneming? Waar ligt de grens?

Pagina's

Zoekveld

Thema's