Home

Actueel Nieuws

Aanwezigheid asbest waardedrukkend?

dinsdag 06 december 2011

Heeft de aanwezigheid van asbest in een woning of bedrijfspand een waardedrukkend
effect?

Bij een verkooptransactie is het uiteraard van belang, dat de eventuele aanwezigheid van asbest wordt vastgesteld en waar deze asbest zich bevindt. Indien de aanwezigheid van asbest is vastgesteld, is het niet altijd onmiddellijk noodzakelijk dat deze asbest wordt verwijderd.

Executoriale verkoop van in beslag genomen aandelen

dinsdag 06 december 2011

In veel statuten of aandeelhoudersovereenkomsten is een instemmingsbepaling opgenomen over voorgenomen overdracht van aandelen. Het is nog maar de vraag of een dergelijke bepaling in geval van executoriale verkoop van aandelen waarop conservatoir beslag is gelegd, stand houdt.

Verandering rechtsvorm voor ondernemers interessant

dinsdag 06 december 2011

Zo min mogelijk belasting betalen. Dat is de belangrijkste drijfveer voor startende ondernemers bij het kiezen van een rechtsvorm voor hun onderneming. Van alle ondernemers vraagt een derde zich wel eens af of zij de juiste rechtsvorm voor hun bedrijf hebben gekozen. Onderzoek van de Kamer van Koophandel wijst dat uit.

Erft u een huis? Kies zelf de WOZ-waarde!

dinsdag 06 december 2011

Bent u erfgenaam en erft u een huis, dan mag u voor de erfbelasting voortaan afrekenen over een woningwaarde die dichterbij het tijdstip van overlijden ligt.

Ouderlijk huis op naam van de kinderen? Erfbelasting valt toch mee

dinsdag 06 december 2011

Heeft u uw huis op naam van de kinderen gezet om daarmee erfbelasting te besparen? In 2010 is de Successiewet gewijzigd. Het belastingvoordeel voor deze constructies viel daardoor weg. Gelukkig kondigde staatssecretaris Weekers van Financiën recent aan dat er toch een overgangsregeling komt!

Interne levering voor de omzetbelasting

dinsdag 06 december 2011

Een ondernemer, die zelf een bedrijfsruimte heeft gebouwd of laat bouwen op eigen grond en deze nieuwe ruimte in gebruik gaat nemen voor vrijgestelde prestaties, verricht volgens de Wet op de omzetbelasting 1968 op het moment van ingebruikneming van het nieuwe pand een met omzetbelasting belaste levering aan zichzelf. Dit is ook het geval als een dergelijke ondernemer een bestaand pand ingrijpend gaat verbouwen.

Met vrijgestelde prestaties wordt bedoeld, dat over de leveringen en diensten door de ondernemer geen omzetbelasting in rekening behoeft te worden gebracht.

Pagina's

Zoekveld

Thema's