Archief

Overdrachtsbelasting over koopsom en last

dinsdag 17 januari 2012

Bij doorverkoop van een woning binnen 12 maanden nadat de verkoper de woning heeft verkregen, wordt meestal afgesproken dat de koper ‘het voordeel’ aan overdrachtsbelasting aan de verkoper moet afstaan.

Wetsvoorstel energieprestatiecertificaat

dinsdag 17 januari 2012

Door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is onlangs een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer, waarin wordt gesteld dat overdracht van gebouwen zonder een energieprestatiecertificaat niet meer mogelijk is vanaf 1 januari 2013.

Aanmerkelijk belang bij verschillende series aandelen

dinsdag 10 januari 2012

Voor de aanmerkelijk belang bepaling is het belangrijk of het aandelenbezit wordt gerelateerd aan het totale aandelenbezit of dat verschillende soorten aandelen in de onderneming voor de aanmerkelijkbelangregeling niet tot dezelfde soort behoren. De Hoge Raad houdt strak vast aan de tekst daarover in de wet inkomstenbelasting.

Voogdijregeling alleen geldig in testament

dinsdag 10 januari 2012

Maximale invloed op de beslissing wie voor uw minderjarige kinderen zorgt als u beiden zou overlijden. Dat bereikt u door in uw testament iemand aan te wijzen die dan voogd over uw kinderen zou moeten zijn. U kunt de voogdij al regelen voordat er kinderen zijn geboren. Wat niet kan, is het regelen van voogdij in een afzonderlijke notariële akte. De wet bepaalt dat dat alleen maar bij testament kan. U kunt niet volstaan met onderlinge – al dan niet schriftelijke – afspraken met familie of bekenden. Dergelijke afspraken zijn niet rechtsgeldig en worden niet door de rechtbank erkend.

Verjaring erfdienstbaarheden

dinsdag 10 januari 2012

Erfdienstbaarheden bestaan in verschillende vormen. Zo zijn er bijvoorbeeld erfdienstbaarheden van weg of uitzicht. Een erfdienstbaarheid is derhalve een last waarmee een perceel is bezwaard ten behoeve van bijvoorbeeld het naastgelegen perceel.

Ze ontstaan door dat partijen een overeenkomst sluiten tot het vestigen van een erfdienstbaarheid van weg of pad en dit neerleggen in een notariële akte, waarvan een afschrift wordt ingeschreven in de openbare registers bij het kadaster, zodat deze erfdienstbaarheid voor een ieder kenbaar is.

Beheer en onderhoud industrieterrein door vereniging of stichting

dinsdag 10 januari 2012

Industrieterreinen hebben vaak een troosteloze aanblik, omdat deze dikwijls niet goed worden onderhouden, dan wel omdat de eigenaren van gebouwen op die industrieterreinen ervan uitgaan, dat de overheid zorg draagt voor het onderhoud van de aangrenzende ruimten. Denk daarbij aan parkeerterreinen ten behoeve van de aangrenzende eigenaren en groenstroken.

Onterfde echtgenoot kan verzorgingsvruchtgebruik claimen

dinsdag 10 januari 2012

Als een echtgenoot in een testament wordt onterfd, kan hij daar volgens de wet iets aan doen! Er is namelijk voor een onterfde echtgenoot de mogelijkheid om een verzorgingsvruchtgebruik te claimen. De vraag was echter altijd: hoeveel kan de onterfde echtgenoot claimen?

Schenking aan kinderen makkelijker!

dinsdag 10 januari 2012

Ouders kunnen hun kinderen tussen de 18 en 35 jaar eenmalig een bedrag van maximaal € 24.144 (2012) schenken zonder dat het kind schenkbelasting hoeft te betalen. De eenmalige schenking kon de laatste jaren verhoogd worden tot een bedrag van € 50.300 (2012) voor de aankoop van een huis of de bekostiging van een studie. Ook de verbouwing van de eigen woning of de aflossing van de eigenwoningschuld viel onder de toegestane bestedingsdoelen.

Risico overgang bij verkoop woning niet altijd goed geregeld

dinsdag 03 januari 2012

Koopovereenkomsten bevatten dikwijls de bepaling dat de feitelijke levering van de woning plaatsvindt bij het tekenen van de notariële akte van eigendomsoverdracht bij de notaris. Op dat moment gaat ook het risico van het gekochte over op de koper.

Verplaatsbaar recreatiechalet, toch OZB aanslag

dinsdag 03 januari 2012

Eigenaren van recreatiebungalows (chalets) zijn niet altijd gevrijwaard van een aanslag OZB. Wat is hiervoor het criterium?

Pagina's