Archief

Uitspraak Hoge Raad heeft impact op overdracht bv met bouwterreinen

dinsdag 20 maart 2012

Als een bouwterrein wordt overgedragen, geldt (onder voorwaarden) een vrijstelling van overdrachtsbelasting als er tevens btw is verschuldigd. Dit is de zogenaamde ‘samenloopvrijstelling’.

Verhoging erfpachtcanon ongeoorloofd

dinsdag 13 maart 2012

Erfpachtakten bevatten vaak ingewikkelde en complexe regelingen. De erfpachthouder heeft in economische zin een positie die nagenoeg gelijk is aan die van de eigenaar. Door gemeenten worden vaak gronden in erfpacht uitgegeven. De gemeente blijft eigenaar van de grond, maar de erfpachter mag op de in erfpacht uitgegeven grond een woning of bedrijfspand bouwen.

Verouderde testamenten bron voor ruzies

dinsdag 13 maart 2012

Verouderde testamenten leiden maar al te vaak tot problemen. Dagelijks blijkt dat veel mensen na ooit een testament gemaakt te hebben daar nooit meer bij stilstaan terwijl hun situatie in de periode erna drastisch is veranderd. Aanleiding voor (mogelijke) erfgenamen om te gaan touwtrekken om de nalatenschap.

Schade crediteur verhaalbaar op bestuurder vennootschap

dinsdag 13 maart 2012

Regelmatig blijkt dat vorderingen van bedrijven niet voldaan zijn op het moment dat de bv van de debiteur wordt verkocht aan een nieuwe eigenaar. Op zichzelf hoeft er dan nog niets aan de hand te zijn. Maar soms zijn bij dit soort transacties frauduleuze bv-opkopers betrokken, die vervolgens de opgekochte bv laten failleren. Wie is aansprakelijk voor de onbetaalde schulden?

Hoog pensioen, lagere vrijstelling erfbelasting voor echtgenoot

dinsdag 13 maart 2012

Echtgenoten kunnen € 603.600 van elkaar erven zonder erfbelasting te betalen. Dat weten veel mensen inmiddels wel. Maar weet u ook dat deze vrijstelling ingekort wordt als u een goed pensioen krijgt van uw overleden echtgenoot?

Pensioen verrekenen

dinsdag 13 maart 2012

Weet u wat er met uw pensioenrechten gebeurt als u onverhoopt gaat scheiden?

Sinds 1995 kennen we in Nederland de Wet Pensioenverevening bij scheiding (Wvps). In die wet is geregeld dat pensioenrechten niet in de gemeenschap van goederen vallen. Ook is geregeld dat echtparen ouderdomspensioen bij echtscheiding moeten verrekenen. Deze wettelijke regeling geldt voor iedereen. Het maakt dus niet uit of een echtpaar op huwelijkse voorwaarden of in gemeenschap van goederen is gehuwd.

Financieringsvoorbehoud in koopovereenkomst niet altijd duidelijk

dinsdag 06 maart 2012

In de huidige woningmarkt wordt het steeds moeilijker een woning te verkopen. Is de koper uiteindelijk bereid de woning voor de afgesproken koopsom te kopen, dan rijst de vraag of de koopsom kan worden gefinancierd. Hoewel het zinvol is tijdig tevoren met de bank of hypotheekadviseur uw wensen te bespreken en te bepalen welk bedrag maximaal door u kan worden gefinancierd, kan het geen kwaad in de koopovereenkomst voor alle zekerheid een financieringsvoorbehoud te maken.

Bij schenking bedrijfswoning geen overdrachtsbelasting en schenkingsrecht

dinsdag 06 maart 2012

In veel (agrarische) familiebedrijven vormen de ouders samen met een opvolgend kind een maatschap. Uiteindelijk gaat het opvolgend kind het bedrijf overnemen en wordt de maatschap ontbonden. Wat zijn de fiscale gevolgen als de woning aan de zoon wordt geschonken?

Huwelijkse voorwaarden geen motie van wantrouwen

dinsdag 06 maart 2012

Ook al zou aan uw huwelijk geen einde komen door scheiding, dan nog kan het u geld opleveren, belasting én ellende besparen als u huwelijkse voorwaarden opstelt. En als u toch tegen echtscheiding aan loopt, betekent een goede relatie nog niet dat u de bezittingen en schulden zonder problemen kunt verdelen.

Vermogen in het buitenland, maak een rechtskeuze in uw testament

dinsdag 06 maart 2012

Heeft u vermogen in verschillende landen, maar heeft u nog niet stilgestaan bij uw testament? Dan is het mogelijk dat de afwikkeling van uw nalatenschap door verschillende wetten wordt gereguleerd.

Pagina's