Archief

Door samenwonen geen gemeenschap van goederen

dinsdag 03 april 2012

Het is gebleken dat er onder samenwoners veel onduidelijkheid bestaat over gemeenschap van goederen. Veel samenwoners die hun eerste huis betrekken, kopen enthousiast een nieuw bankstel of een mooie flatscreen-TV. Maar wie is er nou eigenaar van dat nieuwe bankstel en die TV? Zijn ze dat samen of is het de partner die de aanschafprijs betaalde?

Een last in een testament kan heel lastig zijn!

dinsdag 03 april 2012

In veel testamenten staat dat er een legaat wordt gemaakt, bijvoorbeeld € 3000 aan een nichtje, terwijl het nichtje daarbij een zogenaamde ‘last’ krijgt opgelegd. Veelvoorkomend is de last om het huisdier van de overledene te verzorgen.

Als het nichtje de zorg voor het huisdier niet op zich wil nemen kan zij het legaat verwerpen. De erfgenamen zullen dan voor de hond moeten zorgen. Als de hond al overleden is vóór oom of tante, krijgt het nichtje het geld wel, tenzij in het testament duidelijk was omschreven dat het legaat bij overlijden van de hond zou vervallen.

Grensconflict en de rol van het Kadaster

dinsdag 03 april 2012

Grensconflicten tussen buren zijn van alle dag. De Rijdende Rechter heeft er bijna een dagtaak aan. Kan het Kadaster hier in een rol spelen?

Stichting kan met terugwerkende kracht ANBI-status krijgen

dinsdag 03 april 2012

Veel goededoelenstichtingen hebben in hun statuten een doelstelling opgenomen met als omschrijving “het verstrekken van financiële hulp aan charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen”. Wat nu als de stichting een legaat ontvangt voordat de stichting door de Belastingdienst als ANBI (algemeen nut beogende instelling) is aangemerkt?

Pagina's