Archief

Legaat niet tijdig geaccepteerd

dinsdag 08 mei 2012

Als in een testament een legaat is opgenomen, is daar vaak een termijn aan gekoppeld. Het legaat moet dan binnen die termijn afgegeven worden aan degene die het legaat krijgt. Maar wat gebeurt er als die termijn inmiddels is verstreken?

Model oprichtingsakte voor kleine bv op komst

dinsdag 08 mei 2012

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) komt met een model ‘kleine bv’. Het model bestaat uit een notariële oprichtingsakte met statuten die tot een minimum zijn beperkt. Met deze akte biedt het notariaat (potentiële) ondernemers in het mkb en zzp’ers de mogelijkheid om snel en goedkoop een bv op te richten.

Moet koper financieringsvoorbehoud documenteren?

dinsdag 08 mei 2012

Het verkrijgen van de vereiste financiering voor de aankoop van bijvoorbeeld een woning is momenteel een lastige zaak. Banken stellen steeds strengere eisen, met als gevolg dat bij het sluiten van de koopovereenkomst nog geen zekerheid bestaat, dat het woonhuis ook daadwerkelijk van eigenaar zal veranderen.

Gezinsleven van belang bij vervangende toestemming tot erkenning

dinsdag 08 mei 2012

Op verzoek van de – niet met de moeder getrouwde – vader die een kind wil erkennen kan de toestemming van de moeder voor die erkenning worden vervangen door toestemming van de rechtbank. Voorwaarde is dat de erkenning de belangen van de moeder bij een ongestoorde verhouding met het kind of de belangen van het kind niet zal schaden en de man de verwekker is van het kind.

Verzwegen voorhuwelijkse schulden veroorzaken problemen

dinsdag 01 mei 2012

Bent u in gemeenschap van goederen getrouwd, dan vallen voorhuwelijkse schulden in beginsel in de huwelijksgoederengemeenschap, waardoor beide partners ieder voor de helft draagplichtig worden voor de schuld. In geval van echtscheiding komt deze schuld dan niet alleen voor rekening van degene die de schuld heeft ingebracht. Afwijking van deze regel kan slechts in heel uitzonderlijke gevallen worden aangenomen.

Fiscale haken en ogen aan schenking van aanmerkelijkbelangaandelen

dinsdag 01 mei 2012

Bij het schenken van aanmerkelijkbelangaandelen is het zinvol om de fiscale gevolgen van de verschillende schenkingsmogelijkheden tegen elkaar af te wegen. Naast schenkbelasting is ook inkomstenbelasting van toepassing. Welke schenkingsvariant is vanuit fiscaal oogpunt gunstig?

Gedeelte koopsom in depot bij notaris. Denk aan depotovereenkomst!

dinsdag 01 mei 2012

De overdracht van een woning bij de notaris wordt dikwijls vooraf gegaan door een laatste inspectie van de woning door verkoper en koper, meestal in tegenwoordigheid van de makelaar. Wat nu als er toch nog gebreken worden geconstateerd, bijvoorbeeld omdat verkoper vóór de eigendomsoverdracht zaken heeft verwijderd, die volgens de gesloten koopovereenkomst tot het verkochte behoren en dus dienden achter te blijven?

Verdeling vastgoed en overdrachtsbelasting

dinsdag 01 mei 2012

Bij de verdeling van een gemeenschappelijke onroerende zaak is in sommige situaties een vrijstelling voor de overdrachtsbelasting van toepassing. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarin een verdeling plaatsvindt van een huwelijksgoederengemeenschap of een nalatenschap.

Erfenis helemaal naar de schoonfamilie?

dinsdag 01 mei 2012

Zit u regelmatig samen met uw partner in de auto? En vraagt u zich dan wel eens af wat er met de erfenis gebeurt als u door een ongeval beiden overlijdt? Als u kinderen achterlaat zullen zij uw erfgenaam zijn. Dit kan anders zijn als u een afwijkende regeling heeft getroffen in een testament. Maar als u gehuwd bent pakt het vaak anders uit.

Broers en zusters betalen meer erfbelasting

dinsdag 01 mei 2012

Door recente wijzigingen in de Successiewet is er veel veranderd in de percentages voor de erfbelasting. Een van de in het oog springende wijzigingen is dat er voor broers en zusters geen aparte gunstige categorie meer is. Als een broer of zuster van u erft, betaalt hij of zij net zoveel als neven en nichten, buren, kennissen of derden.

Pagina's