Archief

Koper van recreatiewoning kan ook gebruik maken van bedenktijd

dinsdag 05 juni 2012

Particuliere kopers van woningen, die niet bedrijfsmatig handelen, hebben volgens de wet na het sluiten van de schriftelijke koopovereenkomst nog drie dagen bedenktijd. Binnen deze termijn kunnen kopers zonder daarvoor een reden op te geven, alsnog afzien van de koop.

Geldt dit ook voor de koper van een recreatiewoning, die de woning gedurende het jaar verhuurt aan derden en als gevolg daarvan de betaalde omzetbelasting kan terugvorderen? Handelt deze koper in dit geval niet bedrijfsmatig?

Verlaging overdrachtsbelasting structureel naar 2%

dinsdag 05 juni 2012

In het Lenteakkkoord is voor de begroting 2013 voorgesteld het tarief van de overdrachtsbelasting bij aankoop van een woning structureel te verlagen naar 2%. Dat is goed nieuws voor kopers op de woningmarkt!

Negatieve nalatenschap? Let op!

dinsdag 05 juni 2012

Het komt – zeker door de economische crisis – steeds vaker voor dat een nalatenschap negatief uitvalt. Veel mensen weten niet wat zij dan moeten doen, en de angst om zelf aansprakelijk te worden voor de schulden overheerst. Is die angst wel gerechtvaardigd?

Legitieme portie, geen simpele rekensom!

dinsdag 05 juni 2012

Een kind dat door zijn vader of moeder wordt overgeslagen in het testament, of te weinig krijgt, kan een beroep doen op zijn legitieme portie. Maar hoe werkt dat eigenlijk?

Pagina's