Archief

Testament voor nieuwe echtgenoot?

dinsdag 07 augustus 2012

Het komt regelmatig voor dat mensen een testament maken tijdens hun eerste huwelijk en dit niet aanpassen als zij inmiddels met een andere partner door het leven gaan.

Recent was een dergelijk geval aan de orde bij het Hof in Arnhem. Tijdens haar eerste huwelijk heeft een vrouw haar man benoemd tot haar erfgenaam. In het testament staat niet zijn naam genoemd, maar slechts de zinsnede: “ik benoem tot mijn enige erfgenaam van mijn nalatenschap mijn echtgenoot” Voor het geval haar man zou overlijden heeft zij zijn kinderen – haar stiefkinderen! – tot erfgenamen benoemd.

Voortbestaan van uw bedrijf bij calamiteiten

dinsdag 07 augustus 2012

Ondernemingen zijn op grond van de ARBO-wet doorgaans goed voorbereid op onverwachte gebeurtenissen. Bedrijfshulpverlening is geregeld, ontruimingsplannen worden zo nu en dan geoefend. Maar wat als een onverwachte gebeurtenis u als ondernemer, als dga (directeur-grootaandeelhouder) treft? Welke voorzieningen heeft u daarvoor getroffen?

Inkorten bomen wegens schaduw in de tuin van de buren

dinsdag 07 augustus 2012

Bomen en struiken welke zich bevinden op een kortere afstand dan in de wet is toegestaan, zijn vaak aanleiding voor burenruzies. De Rijdende Rechter heeft er een dagtaak aan. Maar kunnen de buren in alle gevallen met recht vorderen, dat bomen moeten worden ingekort wegens het wegnemen van zonlicht in de tuin?

Soms nog reden voor opheffing gemeenschap van goederen

dinsdag 07 augustus 2012

Sinds 1 januari 2012 wordt de gemeenschap van goederen bij echtscheiding ontbonden op het moment van indiening van het echtscheidingsverzoek. Alle schulden die na deze datum nog door een van de beide echtgenoten worden gemaakt zijn voor rekening van die echtgenoot.

Pagina's