Archief

Geen ontbinding koop bij aanwezigheid asbest in woning

dinsdag 09 juli 2013

Verkopers van oudere woningen nemen meestal een ouderdomsclausule in de koopakte op. Daarmee wil de verkoper problemen achteraf voorkomen. In die clausule verklaart de koper bekend te zijn met het feit, dat het een oudere woning betreft en dat aan deze woning minder hoge kwaliteitseisen kunnen worden gesteld dan aan nieuwere woningen.

Maar wat als na de eigendomsoverdracht van de woning asbest wordt aangetroffen? Kan de koper dan een schadevergoeding eisen van de verkoper?

Kan tenaamstelling van een pand nog worden hersteld?

dinsdag 09 juli 2013

Echtparen die buiten gemeenschap van goederen zijn getrouwd en een woning kopen, stellen zich vaak de vraag op wiens naam de woning moet worden gesteld. Het antwoord op deze vraag is bijvoorbeeld van belang als beide echtelieden voor de financiering van de woning zich als hoofdelijke schuldenaren hebben verbonden voor een hypothecaire lening. Als de woning eigendom is van de man, maar de echtelieden zijn enige tijd later van mening dat de woning in gezamenlijke eigendom moet behoren, is herstel vaak een kostbare zaak.

Pagina's