Archief

Aansprakelijkheid bij maatschappen verminderen

dinsdag 06 augustus 2013

Onderneemt u in een maatschap en aanvaardt de maatschap een opdracht, dan moet u er op bedacht zijn dat u – naast de maatschap – als vennoot hoofdelijk aansprakelijk bent. Dat geldt ook als u vennoot bent in een vennootschap onder firma. Alleen als blijkt dat de tekortkoming in de nakoming van de opdracht niet aan u als vennoot kan worden toegerekend, kunt u op grond van de wet onder die aansprakelijkheid uitkomen.

Pagina's