Archief

Mantelzorgcompliment vervalt

dinsdag 17 september 2013

Per 1 januari 2015 wordt het mantelzorgcompliment afgeschaft. De waardering van mantelzorgers wordt voortaan een taak van de gemeenten.

Met het vervallen van het mantelzorgcompliment vervalt ook de verruimde vrijstelling voor erfbelasting die kinderen nu nog kunnen claimen als zij een zogenaamd mantelzorgcompliment hebben gekregen. Als aan alle voorwaarden wordt voldaan, kan een mantelzorgend kind nu nog tot maximaal € 616.880 vrij van erfbelasting van de ouder erven.

Welstand tijdens huwelijk medebepalend voor alimentatie

dinsdag 17 september 2013

Geen echtscheiding is hetzelfde. Voor de hand ligt dat partijen hun echtscheiding min of meer laten samenvallen met beëindiging van hun samenwoning. Dat is niet altijd het geval. Soms kiezen ouders in het belang van hun kinderen ervoor om weliswaar de samenwoning te beëindigen, maar (nog) niet het huwelijk. De vraag is dan wat dan uiteindelijk de consequenties zijn voor de alimentatie.

Handelingsvrijheid stichtingsbestuur beperkt door statuten

dinsdag 10 september 2013

Hoe vaak komt het niet voor dat in een stichtingsbestuur flinke verschillen van inzicht bestaan? Soms gaat dat zo ver dat een bestuurslid door de overige bestuursleden wordt ontslagen als bestuurder van de stichting. Echter, statuten en kwaliteitszetels kunnen behoorlijk roet in het eten gooien.

Beleggende bewindvoerder

dinsdag 10 september 2013

Doet de bewindvoerder het niet goed als de beleggingen tijdens zijn bewind in waarde dalen?
Dat was de vraag die de kleinkinderen aan de rechter voorlegden toen hun oma overleed. Hun tante had altijd de zaken van oma behartigd. Na het overlijden van oma bleek dat de beleggingen bijna € 250.000 in waarde waren gedaald. De kleinkinderen vonden dat tante het geld op een gewone bankrekening had moeten zetten, en willen dat hun tante dit verlies vergoedt!

Testamenten voorlezen

dinsdag 10 september 2013

In televisieseries ziet u het nog wel eens. Bij het overlijden van een familielid wordt het testament van de overledene op meeslepende wijze voorgelezen. In werkelijkheid is het bekendmaken van het testament tegenwoordig geen grootse aangelegenheid meer.

Eigenwoningregeling ook van toepassing bij door kraakwacht bewoonde woning

dinsdag 10 september 2013

Wanneer u als eigenaar van een woning een (hypothecaire) lening bij een bank hebt gesloten is de daarover verschuldigde rente als eigenwoningschuld aftrekbaar in box I van de inkomstenbelasting. De schuld moet dan zijn aangegaan om bijvoorbeeld de koopsom van de woning te financieren en moet in 30 jaar annuïtair worden afgelost. Ook moet het in dat geval de woning betreffen die zowel uw eigendom als uw hoofdverblijf is.

Beroep op financieringsvoorbehoud niet gehonoreerd

dinsdag 10 september 2013

Het opnemen van een financieringsvoorbehoud door de koper bij het sluiten van een koopovereenkomst legt aan de koper een bijzondere verplichting op. Van de koper wordt verwacht dat hij voldoende inspanningen verricht om de vereiste financiering te verkrijgen.

Bij echtscheiding eerst vermogen aanspreken

dinsdag 03 september 2013

Geschillen over partneralimentatie zijn van alle tijden. Rechters hebben er de handen vol aan. Soms komen er opmerkelijke zaken aan de orde. Zo ook als één van de partners zelf voldoende vermogen heeft om in zijn of haar eigen onderhoud te voorzien. Het Gerechtshof in Den Haag heeft zich over een dergelijke zaak uitgesproken.

Krakers moeten kantoorpand ontruimen

dinsdag 03 september 2013

Sinds 1 oktober 2010 is kraken van een woning of kantoorpand strafbaar. Maar desondanks gaat het kraken van panden gewoon door. Een tijdelijke oplossing om te voorkomen dat een pand wordt gekraakt kan het sluiten van een anti-kraakovereenkomst zijn. Er worden dan afspraken gemaakt om het pand tijdelijk te bewonen, zodat het kraakrisico wordt verkleind. Heeft de eigenaar van een gekraakt pand dan geen enkele mogelijkheid om feitelijk weer over het pand te kunnen beschikken?

Overschrijding leveringsdatum kan fataal zijn

dinsdag 03 september 2013

Bij het sluiten van een koopovereenkomst spreken partijen gewoonlijk een datum af waarop de eigendomsoverdracht zal plaatsvinden. Dit wordt ook wel de fatale datum genoemd. Omdat vaak nog voorwaarden moeten worden vervuld zoals bijvoorbeeld het verkrijgen van een vrijstelling of vergunning wordt hiermee doorgaans bij het bepalen van de datum van eigendomsoverdracht rekening gehouden. Nog beter is het niet verkrijgen van de vrijstelling of vergunning vóór een bepaalde datum als ontbindende voorwaarde in de koopovereenkomst op te nemen.

Pagina's