Archief

AWBZ-bijdrage te lijf met testament en schenking!

dinsdag 15 oktober 2013

Sinds 1 januari 2013 is er iets veranderd in de berekening van de eigen bijdrage voor de AWBZ. Voor de vaststelling van uw eigen bijdrage wordt 12% van uw spaargeld opgeteld bij uw inkomen. Uw inkomen valt hierdoor hoger uit dan voorheen en uw eigen bijdrage zal daardoor stijgen. Veel mensen die altijd hebben gespaard zijn bang dat hun spaargeld op deze manier naar de overheid verdwijnt.

Wel of niet samenwonend?

dinsdag 15 oktober 2013

Steeds meer samenwoners regelen gelukkig hun zaakjes goed. Een samenlevingscontract, en meestal ook testamenten, behoren steeds vaker tot de standaard uitrusting van de samenwoner. Maar wat gebeurt er met de documenten als het stel uit elkaar gaat?

Medewerking verlaging vraagprijs woning

dinsdag 15 oktober 2013

Na echtscheiding moet vaak de voormalige echtelijke woning nog worden verkocht. Natuurlijk willen de ex-echtelieden dat dit op vrij korte termijn gebeurt, zodat ook de financiële zaken die nu eenmaal samenhangen met een echtscheiding zo snel mogelijk kunnen worden afgewikkeld.

Bouwen op andermans grond onrechtmatig

dinsdag 15 oktober 2013

Eigendom is het meest omvattende recht dat een persoon op een zaak kan hebben. Het Burgerlijk Wetboek voegt hieraan nog toe dat dit niet betekent dat door gebruik te maken van het eigendomsrecht andere eigenaren worden beperkt in hun gebruiksmogelijkheden.

Alimentatie na LAT-relatie fiscaal aftrekbaar

dinsdag 15 oktober 2013

Heeft een gevoelde morele verplichting om te voorzien in het levensonderhoud van uw voormalige partner voor u positieve fiscale gevolgen? Als dat al zo is, geldt dat dan ook als u uw voormalige partner een groot bedrag leent om een nieuw bestaan op te bouwen en vervolgens af te spreken dat u gedurende vijf jaar alimentatie zult betalen, te verrekenen met de lening?

Soepeler regels voor samenwonende AOW’ers

maandag 07 oktober 2013

Mensen die een AOW-uitkering genieten en enkele dagen per week in één van hun woningen bij elkaar blijven zien zich soms wel en soms niet gekort op hun AOW-uitkering. De ouderenbonden strijden hier al enige tijd tegen en boeken succes. De regels over samenwonen die gelden voor AOW’ers worden eenvoudiger. Dat blijkt uit de rijksbegroting voor 2014.

Bij te voorzien faillissement bij oprichting is bestuurder aansprakelijk

maandag 07 oktober 2013

Wie tijdens de oprichtingsfase van een BV namens de BV i.o. rechtshandelingen verricht, loopt ook aansprakelijkheidsrisico. Dat betekent niet dat u dat niet moet doen, maar wel dat u de risico’s goed moet inschatten. Zodra de oprichting van de BV worden dergelijke handelingen door het bestuur van de BV bekrachtigd. Daarmee lijkt ook de bestuurdersaansprakelijkheid van de baan. Niets is minder waar.

Opeising hypotheek wegens verhuur zonder toestemming bank

maandag 07 oktober 2013

Woningbezitters die hun woning moeilijk kunnen verkopen zoeken hun heil vaak in het tijdelijk verhuren van de woning. Voor woningen waarop nog een hypotheek (met Nationale Hypotheekgarantie) rust moet voorafgaand aan de verhuur toestemming aan de bank worden gevraagd. Bij het tekenen van de hypotheekakte bent u immers op de hoogte gesteld van het huurbeding. Dit houdt kort gezegd in dat voorafgaand aan de voorgenomen verhuur van de woning aan de bank toestemming hiervoor moet worden gevraagd.

Geen verlaagd tarief overdrachtsbelasting bij aankoop aanhorigheid woning

maandag 07 oktober 2013

Het in 2011 verlaagde overdrachtsbelastingtarief van 2% is niet alleen van toepassing bij aankoop van een woning maar ook voor aanhorigheden die bij de woning (gaan) behoren. Bij aanhorigheden moet men denken aan bijvoorbeeld een garage, schuur of perceeltje tuingrond. Het is niet noodzakelijk dat deze schuur of garage wordt aangekocht tegelijk met de aankoop van de woning. Als de woning al uw eigendom is en u wilt een stukje aangrenzende tuingrond van uw buurman aankopen dan bent u slechts 2% overdrachtsbelasting over de koopsom/waarde van de grond verschuldigd.

Inwerkingtreding verruimde schenkingsvrijstelling

maandag 07 oktober 2013

In het Belastingplan 2014 is voorgesteld om van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning te verruimen tot € 100.000 en daarbij ook te wijzigen dat niet alleen ouders deze schenking aan kinderen kunnen doen. Ook niet-familieleden kunnen deze vrijstelling benutten.

Om niet te hoeven wachten totdat dit voorstel door het parlement is aangenomen, heeft de staatssecretaris van Financiën de ingangsdatum al vervroegd vastgelegd.

Pagina's