Archief

Informatieplicht aan particuliere borg

dinsdag 05 november 2013

In tijden dat het niet altijd even gemakkelijk is een hypothecaire geldlening bij een bank te verkrijgen, zijn ouders vaak bereid zich borg te stellen voor de lening van hun kind. Dat het aangaan van een overeenkomst van borgtocht voor de ouders een risico met zich meebrengt zal duidelijk zijn. Omdat particulieren zich dikwijls borg stellen op grond van hun persoonlijke relatie met de schuldenaar (bijvoorbeeld ouders stellen zich borg voor de schuld van hun kind) en niet uit zakelijke motieven, stelt de wet bijzondere eisen aan deze vorm van borgtocht.

Geen tegenstrijdig belang stichtingsbestuurder zolang dat niet blijkt uit de feiten

dinsdag 05 november 2013

Een gemeenteambtenaar als bestuurder van een vereniging of stichting is geen uitzondering. In elk dorp en in elke stad zijn er talloze voorbeelden van. Financiële relaties tussen gemeenten en stichtingen – bijvoorbeeld in de vorm van een leningsovereenkomst – zijn evenmin een uitzondering. De vraag rijst wat dan de positie van dergelijke ambtenaren is als zij in hun functie als bestuurder en rechtsgeldig vertegenwoordiger van de stichting een leningsovereenkomst met de gemeente ondertekenen. Is er dan sprake van tegenstrijdig belang?

Pagina's