Archief

Eigen woning van broers en zusters en erfbelasting

dinsdag 07 januari 2014

Samenwonende broers en zusters kunnen bij overlijden in de moeilijkheden komen als de langstlevende de erfbelasting niet kan betalen en de koopwoning ook niet snel kan worden verkocht.

Oplegging verplichtingen aan derden bij verkoop registergoed

dinsdag 07 januari 2014

Bij aankoop van een perceel grond waarop de koper van plan is te bouwen, wil de koper er zeker van zijn dat zijn plannen kunnen worden verwezenlijkt. Vooral als het de aankoop van grond van een toekomstige buurman betreft, zullen partijen dikwijls in de akte vastleggen dat de verkopende buurman geen zienswijzen, bedenkingen, bezwaren dan wel beroepen zal indienen tegen de door de koper voorgenomen plannen.

Chalet op gehuurde grond geen eigen woning

dinsdag 07 januari 2014

Voor het recht op aftrek van hypotheekrente bij de inkomstenbelastingaangifte is het een vereiste dat de woning niet alleen dient tot hoofdverblijf maar ook aan de belastingplichtige in (economische) eigendom toebehoort. Er kan geschil ontstaan over de vraag of een chalet geplaatst op gehuurde recreatiegrond kan worden aangemerkt als eigen woning in de zin van de inkomstenbelasting. Dit speelt vooral een rol als voor de aankoop van dat chalet een financiering is afgesloten.

Bestuurders en commissarissen aansprakelijk bij ondeugdelijke administratie

dinsdag 07 januari 2014

Als een bedrijf niet of niet voldoende aan haar administratieplicht voldoet, is de kans groot dat bestuurders (directie) en commissarissen van het bedrijf aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen. Dat blijkt uit een uitspraak waarin wordt gesteld dat, wanneer onbehoorlijke taakvervulling van bestuurders en commissarissen een belangrijke oorzaak van een faillissement is, bestuurders en commissarissen in principe hoofdelijk aansprakelijk zijn voor het tekort in de boedel.

Pagina's