Archief

Onnodige risico’s bij te late deponering jaarstukken

dinsdag 18 februari 2014

Jaarrekeningen blijken nog steeds te laat te worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. De wettelijke termijn van 13 maanden wordt heel vaak overschreden. Dat is gevaarlijk, omdat bestuurders dan bij faillissement aansprakelijk worden gesteld voor het boedeltekort. Soms is het verzuim om tijdig in te leveren een onbelangrijk verzuim, maar waar ligt de grens?

Kortere alimentatieduur

dinsdag 11 februari 2014

Net als voor gehuwden geldt ook voor geregistreerd partners dat er bij het einde van het partnerschap wordt beoordeeld of alimentatie moet worden betaald. Bij het vaststellen van het maandelijks bedrag voor levensonderhoud wordt dan een afweging gemaakt tussen draagkracht bij de ene partij en behoeftigheid bij de andere partij. De alimentatietermijn is maximaal twaalf jaar. Een uitzondering wordt gemaakt voor partnerschappen die korter dan vijf jaar duurden en waaruit geen kinderen zijn geboren.

Welk loon krijgt de executeur?

dinsdag 11 februari 2014

Onlangs moest de rechter oordelen in een procedure waarbij de executeur geen loon kreeg om dat de erfenis negatief was. Toen enkele jaren later bleek dat de erfenis toch zeer positief uitviel kregen de erfgenamen en de executeur fikse ruzie omdat de executeur het loon alsnog bij wilde stellen.

Nu is hier sprake van een uitzonderlijk geval, maar in de praktijk krijgen we regelmatig vragen over het loon van de executeur. De meeste mensen weten niet wat de executeur krijgt voor al zijn werk. Is het een percentage, of een vast bedrag? Het antwoord hangt af van een aantal factoren!

Alimentatieplicht bij weigering DNA-onderzoek

dinsdag 11 februari 2014

Korte relaties die leiden tot de geboorte van een kind zijn geen nieuws meer. De juridische complicaties daarbij kunnen veel verder gaan dan nieuws, ze kunnen leiden tot jurisprudentie. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer een vrouw op basis van de stelling dat de man de verwekker van haar kind is, om kinderalimentatie vraagt. Die vraag wordt niet zonder meer gehonoreerd, daar komt meer bij kijken.

Na mislukte samenwerking kosten gelijk verdelen

dinsdag 11 februari 2014

Mislukte samenwerking tussen partijen in een onderneming betekent ook in veel gevallen dat partijen zich tegenover elkaar ingraven als het om het dragen van de afwikkelingskosten gaat. De wet gaat uit van de regel dat partijen in dergelijke gevallen de kosten netjes gelijk verdelen, tenzij anders is overeengekomen. In de wet is dat gekarakteriseerd in termen van redelijkheid en billijkheid.

Situatietekening aan akte kan doorslaggevend bewijs opleveren

dinsdag 11 februari 2014

Onduidelijkheid over de grens van een verkocht perceel kan aanleiding geven tot verschil van mening. De cruciale vraag hierbij is dan wat de doorslaggevende factor is. Moet worden afgegaan op de bewoordingen in de notariële akte van eigendomsoverdracht of kan een aan de akte gehechte situatietekening tot bewijs dienen?

Gebruik nieuw ROZ-model verhuur winkelruimte aan te bevelen

dinsdag 11 februari 2014

In 2012 is door de Raad Onroerende Zaken een nieuw model verhuur winkelruimte ontwikkeld. Aanleiding hiervoor was dat verhuurders niet tevreden waren over de inhoud van het model en huurders het model gebruiksonvriendelijk vonden.

Gevolgen afschaffing integratieheffing btw

dinsdag 04 februari 2014

In het Belastingplan 2014 is de integratieheffing voor woningcorporaties, zorginstellingen en andere ondernemers afgeschaft. Voor woningcorporaties die op eigen grond woningen bouwen voor de verhuur of bedrijfsruimten realiseren voor btw vrijgestelde verhuur, maar ook zorginstellingen die vastgoedprojecten realiseren, zal dit leiden tot een lagere belastingdruk.

Geleden schade wegens niet storten waarborgsom

dinsdag 04 februari 2014

Onderdeel van een gesloten koopovereenkomst voor een onroerende zaak is vaak de verplichting van de koper een waarborgsom bij de notaris te storten. In plaats van het overmaken van de waarborgsom kan ook een bankgarantie worden gesteld. Doel daarvan is aan de verkoper zekerheid te verschaffen, dat de koper op de afgesproken datum het pand ook afneemt door ondertekening van de notariële akte van levering.

De notaris uw adviseur, ook bij ruzie over de erfenis

dinsdag 04 februari 2014

Conflicten zijn van alle tijden. Of dat nou een geschil is met buren over een overhangende tak, of een echtscheiding waarbij de echtgenoten het niet eens kunnen worden.

Pagina's