Archief

Onduidelijke rente in testament leidt tot ruzie

dinsdag 04 februari 2014

Veel ouders hebben ooit een langstlevenden testament gemaakt. De meeste ouders togen naar de notaris toen de kinderen nog klein waren en ze ook de voogdij voor de kinderen wilden regelen.

Juridische voordelen van huwelijk gaan aan samenwoners voorbij

dinsdag 04 februari 2014

De getalsmatige verhouding tussen mensen die gaan trouwen en geregistreerd gaan samenwonen enerzijds en mensen die gaan samenwonen anderzijds heeft de afgelopen twee decennia een forse verschuiving ondergaan. De laatste groep is steeds groter geworden. Echter voor die laatste groep is in de wet niets geregeld over de juridische consequenties van uit elkaar gaan. Dat kan behoorlijke problemen opleveren, zo blijkt uit de praktijk.

Negatief bedrijfsvermogen valt in gemeenschap van goederen

dinsdag 04 februari 2014

Slecht nieuws voor wie getrouwd is. Liep tien jaar geleden nog een op de drie huwelijken stuk, nu is dat percentage al opgelopen tot 37%, zo heeft het CBS aangetoond. Met alle vervelden juridische en financiële gevolgen van dien. Immers, als u geen huwelijkse voorwaarden maakt, dan trouwt u in gemeenschap van goederen en vloeien vanaf dag één alle bezittingen en schulden samen. Als u gaat scheiden worden uw gezamenlijke bezittingen en schulden in twee gelijke delen verdeeld.

Pagina's