Archief

Verplicht ouderschapsplan bij echtscheidingen werkt contraproductief

dinsdag 11 maart 2014

Het eerste lustrum van het verplichte ouderschapsplan bij echtscheidingen levert geen vrolijk beeld op. Na de invoering is het aantal vechtscheidingen met meer dan 15% toegenomen, zo blijkt uit onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Een andere schrikbarende conclusie is dat het welbevinden van betrokken kinderen afnam en agressief gedrag en depressie toegenomen zijn.

Wat gebeurt er als u uw testament niet meer kúnt wijzigen?

dinsdag 11 maart 2014

Is het wijzigen van uw testament ook niet uw favoriete klusje? Logisch, want wie denkt er nou graag over het moment van overlijden?
Maar wat weerhoudt u? Hebt u nog niet helemaal scherp op het netvlies wat u wilt wijzigen? Weet u niet hoe de wijziging vorm moet krijgen? Met welke regels u rekening moet houden? Of ziet u op tegen een bezoek aan de notaris en de kosten die daarmee gepaard gaan? Allemaal goede redenen. Maar wat gebeurt er als u te lang wacht?

Niet schenken of nalaten aan de koude kant

dinsdag 11 maart 2014

Veel ouders geven tijdens leven of bij overlijden aan hun kinderen. Als de kinderen gelukkig getrouwd zijn, is er vaak geen bezwaar als de kinderen de schenking of de erfenis samen met de partner besteden. Maar als de kinderen ooit zouden gaan scheiden vinden de meeste ouders het een onverteerbare gedachte dat de ex-schoondochter ook recht krijgt op de helft van de schenking of de erfenis.

Toestemming voor installatie aan bedrijfsruimte-appartement

dinsdag 11 maart 2014

Als u als eigenaar of huurder van een commerciële ruimte in een appartementencomplex een installatie wenst aan te brengen aan de buitenzijde van het appartementengebouw moet u eerst nagaan of het splitsingsreglement dit wel toestaat. Moet u hiervoor toestemming vragen aan de Vereniging van Eigenaren (VVE)? En welke voorwaarden kan de VVE verbinden aan de toestemming?

Uitbreiding woning veroorzaakt onrechtmatige hinder voor buurman

dinsdag 11 maart 2014

Het verkrijgen van een bouwvergunning voor uitbreiding van uw woning is geen garantie dat de buurman als gevolg van de uitbouw geen hinder ondervindt. Wilt u uw woning uitbreiden en vraagt u daarvoor een bouwvergunning aan, dan is het niet onverstandig vooraf uw buren van uw bouwplannen op de hoogte te stellen. Mocht uw buurman van oordeel zijn dat hij hinder zal ondervinden van uw uitbouw dan kunnen vaak in overleg de bouwplannen nog worden aangepast.

Effectievere bestrijding faillissementsfraude nabij

dinsdag 11 maart 2014

In de bestrijding van faillissementsfraude krijgt de curator er een belangrijke verplichting bij. Dat is althans het plan van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie. Als een curator mogelijke onregelmatigheden constateert, dan moet hij of zij die gaan melden bij de rechter-commissaris. De rechter-commissaris bepaalt vervolgens of er aangifte moet worden gedaan. De minister heeft over dit plan adviezen van verschillende instanties gevraagd.

Onvindbare erfgenaam groot probleem

zondag 09 maart 2014

Weet u van alle personen in uw testament waar zij wonen? Of heeft u geen testament en zijn er diverse familieleden lang geleden naar verre bestemmingen geëmigreerd? Dan bestaat de kans dat uw erfgenamen een ware zoektocht moeten ondernemen, om de verre familie te vinden. Zeker als u geen naaste familie heeft, zoals een partner of kinderen, dan kan de vererving zonder testament al gauw bij verre ooms, tantes, neven en nichten uitkomen.

Arbitragemogelijkheid via KvK vervallen

maandag 03 maart 2014

In veel statuten en overeenkomsten wordt bepaald dat de voorzitter van de Kamer van Koophandel (KvK) een arbiter (een bemiddelaar) kan benoemen ter oplossing van een gerezen probleem. Die mogelijkheid is met de reorganisatie van KvK per 1 januari 2014 vervallen. Dat betekent dat statuten en overeenkomsten die dergelijke bepalingen bevatten, moeten worden aangepast.

Renteaftrek eigen woning bij uitzending naar buitenland

maandag 03 maart 2014

Om bij aangifte van inkomstenbelasting voor renteaftrek in box I in aanmerking te komen, moet de woning tot hoofdverblijf dienen van de belastingplichtige. Belastingplichtigen die naar het buitenland worden uitgezonden hebben hun hoofdverblijf gedurende de periode van uitzending elders. Dat kan betekenen dat de eigen woning voor de inkomstenbelasting niet meer wordt aangemerkt als hoofdverblijf en dus een vermogensbestanddeel is dat in box 3 valt.

Geen animo voor afschaffing geregistreerd partnerschap

maandag 03 maart 2014

De recent opgelaten proefballon over het afschaffen van het geregistreerd partnerschap vindt in de Tweede Kamer geen gehoor. Vrijwel alle fracties hebben laten weten juist te hechten aan de keuzevrijheid voor levenspartners tussen trouwen, geregistreerd partnerschap of samenwonen. Het notariaat heeft de ballon opgelaten omdat in de praktijk blijkt dat er bij veel mensen verwarring bestaat over de voorwaarden van een geregistreerd partnerschap.

Pagina's