Archief

VVE niet aansprakelijk voor geluidsoverlast

dinsdag 22 april 2014

De Vereniging van Eigenaren (VVE) wordt bij klachten van appartementseigenaren nog al eens aangesproken op schending van de zorgplicht of op wanprestatie. Dit is niet in alle gevallen terecht. Door aankoop van een appartementswoning wordt de appartementseigenaar van rechtswege lid van de Vereniging van Eigenaren. Dit houdt onder meer in dat de eigenaar van de appartementswoning zich moet houden aan de bepalingen en voorwaarden die zijn opgenomen in het splitsingsreglement.

Minderheidsaandeelhouder heeft belangrijke rechten

dinsdag 22 april 2014

Over de rechten van minderheidsaandeelhouders blijken nogal eens verschillen van inzicht te bestaan tussen aandeelhouder en bestuur van een onderneming. Wat zijn de rechten van de minderheidsaandeelhouder of certificaathouder als hij of zij vindt dat het dividendbeleid niet deugt, of dat het bestuur onvoldoende informatie heeft verschaft? Als het u treft, kunt u een onderzoek vragen via de Ondernemingskamer.

Schenking aan de kinderen maar echtgenoot onder bewind

dinsdag 15 april 2014

Veel ouders schenken zo nu en dan iets aan de kinderen. Maar mag dat nog wel, als één van de ouders zijn eigen belangen niet meer goed kan behartigen, bijvoorbeeld door een ongeval, hersenbloeding of dementie, en het vermogen onder bewind wordt gesteld?

Inkomstenbelasting verschuldigd bij verkoop woningen na renovatie

dinsdag 15 april 2014

Verkoopt u uw woning, dan is het verschil tussen de aankoopprijs en de verkoopsom niet belast met inkomstenbelasting. Wordt de verkoopopbrengst naar uw bankrekening overgemaakt, dan zal deze overwaarde worden opgeteld bij uw overige vermogen in Box 3 van de Inkomstenbelasting. Daarover betaalt u dan – rekening houdende met het voor u van toepassing zijnde vrijgestelde bedrag – de zogenaamde rendementsheffing.

Boete verschuldigd na onterecht beroep op financieringsvoorbehoud

dinsdag 15 april 2014

U maakt het misschien maar een paar maal mee in uw leven: het kopen van een woning. Dat doet u natuurlijk niet zonder er zeker van te zijn dat uw bank bereid is een hypothecaire geldlening te verstrekken. Omdat dit vaak nog niet bekend is bij het sluiten van de koopovereenkomst, worden in de koopakte meestal een financieringsvoorbehoud en een boetebeding opgenomen.

Bedrijfsopvolgingsregeling geldt niet bij aanwending geërfd privévermogen

dinsdag 15 april 2014

Wanneer u vermogen erft en een deel daarvan onmiddellijk in uw bedrijf inbrengt – zodat het tot uw ondernemingsvermogen behoort – heeft u toch uiteindelijk geen recht op toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit. De bedrijfsopvolgingsfaciliteit voorziet er in dat degene die ondernemingsvermogen erft of geschonken krijgt (nagenoeg) geen schenk- en erfbelasting hoeft te betalen. Als het geërfde vermogen niet (meer) tot een onderneming van de overledene behoort, geldt de faciliteit niet (meer).

Tijdstip verdeling bepaalt waarde goederen na echtscheiding

dinsdag 15 april 2014

Als echtscheiding onvermijdelijk is, doet u er goed aan om ook de verdeling van de ontbonden huwelijksgoederengemeenschap – dat zijn alle geld en goederen die van u gezamenlijk zijn – snel op te pakken. Dat blijkt uit rechtszaken die werden uitgevochten nadat beide partners de verdeling geruime tijd, soms jaren lang, uitstelden. In die tijd kan de waarde van de goederen, bijvoorbeeld het huis, flink veranderen.

En/of-rekening geeft problemen

dinsdag 15 april 2014

Wie heeft er geen en/of-rekening? De meeste mensen hebben een gezamenlijke rekening met hun partner. Maar ouders openen ook vaak een en/of-rekening met hun kind, zodat het kind makkelijk geld kan opnemen als vader of moeder dat zelf niet kan. Die zelfde en/of-constructies komen voor bij ooms en tantes met nichten en neven en zelfs de buurvrouw en haar huishoudelijke hulp gaan nog wel eens zo ver.

Eerder nietigverklaren van huwelijk ouders door kinderen

dinsdag 08 april 2014

Kinderen kunnen de rechter vragen om het huwelijk van een ouder te ontbinden, als blijkt dat de ouder in het huwelijksbootje is gestapt zonder de gevolgen te overzien, bijvoorbeeld in gevallen van dementie.

Wat is er veranderd voor lesbische moeders en geregistreerde vaders?

dinsdag 08 april 2014

Een kind geboren tijdens een huwelijk van zijn moeder, is automatisch het kind van de man met wie de moeder is gehuwd. Tegenwoordig zijn er echter ook ouders die niet trouwen maar een geregistreerd partnerschap aangaan. Als er dan kinderen komen zijn de vaders niet automatisch ook juridisch de vader. Daarnaast willen ook ouders van gelijk geslacht de relaties met hun kinderen vaak goed regelen, ook dat is niet automatisch het geval.

Pagina's