Archief

Hinder veroorzaakt door buren

dinsdag 20 mei 2014

Uw buurman speelt verdienstelijk trompet. Alleen doet hij dat nog al luidruchtig en meestal in de avonduren. Is hier sprake van hinder en kunt u van de buurman vorderen dat hij daarmee ophoudt?

Maak het verschil met stemrechtloze aandelen

dinsdag 20 mei 2014

U bent er na ruim anderhalf jaar mogelijk al aan gewend. Zo lang al zijn de regels rond de bv al versoepeld. Sinds anderhalf jaar kunt u stemrechtloze aandelen in uw bv creëren. Dat zijn aandelen waaraan geen stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders is verbonden. U plukt wel de vruchten (kapitaal) maar niet de lasten (medezeggenschap), zo lijkt het tenminste. Maar dat zit toch iets anders in elkaar.

Uitsluitingsclausule vergeten

dinsdag 13 mei 2014

Bijna elke ouder neemt bij een schenking of in het testament een zogenaamde uitsluitingsclausule op. De clausule – ook wel bekend als ‘de koude kant bepaling’ – zorgt ervoor dat een schenking of erfenis van het eigen kind blijft en niet met een partner hoeft te worden gedeeld.

DNA onbekend

dinsdag 13 mei 2014

We zien regelmatig kinderen op televisie die twijfelen over hun afkomst. Die twijfel levert niet alleen emotionele televisie documentaires op, maar leidt vooral tot groot leed bij het kind, dat deze onzekerheid met zich mee moet dragen.

Te late deponering jaarstukken enorm risico voor ondernemer

dinsdag 13 mei 2014

De tijd van het afronden van jaarstukken staat weer voor de deur. In de praktijk blijkt dat veel ondernemers niet voldoen aan hun verplichting om de jaarstukken tijdig bij de Kamer van Koophandel te deponeren. Dat is een economisch delict, met een boete en strafblad tot gevolg. Bovendien legt het een zware claim op de bestuurdersaansprakelijkheid van de ondernemer.

Geen afspraak gemaakt over te betalen rente

dinsdag 13 mei 2014

Als u van iemand een geldsom leent, zal daarover in de meeste gevallen rente zijn verschuldigd. Het door u met de geldverstrekker overeengekomen rentepercentage maakt dan onderdeel uit van de (schriftelijke) geldleningsovereenkomst. Niet altijd wordt exact het rentepercentage in de geldleningsovereenkomst vermeld.

Vooral bij geldleningsovereenkomsten binnen de familie, bijvoorbeeld tussen vader en een zoon, wordt vaak in de overeenkomst bepaald dat over het geleende bedrag een nog nader overeen te komen rente is verschuldigd.

Bruikleenovereenkomst blijkt huurovereenkomst te zijn

dinsdag 13 mei 2014

Wanneer een woning ter beschikking wordt gesteld aan derden kan dit op verschillende manieren plaatsvinden. Bij het gratis in gebruik geven van een woning wordt vaak gesproken over een bruikleenovereenkomst. Wordt een vergoeding betaald voor het gebruik, dan wordt al snel aangenomen dat er sprake is van een huurovereenkomst.

Bij schulden niet snel afwijking van gemeenschap van goederen mogelijk

dinsdag 13 mei 2014

Echtscheidingen brengen niet alleen emotionele, maar ook tal van praktische en financiële problemen met zich mee. Zo komt het wel voor dat de belastingdienst na een echtscheiding boekenonderzoek doet bij een van de partners of bij allebei. Wat gebeurt er als de belastingdienst bijvoorbeeld tot de conclusie komt dat er over verschillende huwelijksjaren teveel omzetbelasting is teruggevraagd?

Grote schenking aan gehuwd persoon

dinsdag 06 mei 2014

In 2014 mag u nog gebruik maken van de bijzondere regeling om tot € 100.000 vrijgesteld schenken aan wie u maar wilt. Voorwaarde is dat die persoon het bedrag gebruikt voor de eigen woning of eigenwoningschuld. Maar hoe zit het als u schenkt aan een gehuwd persoon?

Aanbouw zonder bouwvergunning

maandag 05 mei 2014

Als u een woning koopt mag u er op vertrouwen dat alle op de bouw of verbouw van de woning betrekking hebbende vergunningen zijn verleend. Als dit niet zo is en de verkoper verzwijgt dit, loopt u het risico dat een eventueel zonder vergunning aangebrachte aanbouw op last van de gemeente moet worden afgebroken. Ook als de verkoper niet op de hoogte was van de in het verleden zonder vergunning verrichte aanbouw, is dit geheel voor zijn rekening en risico.

Pagina's