Archief

Omvang oppervlakte in koopakte niet maatgevend

maandag 05 mei 2014

Als u een gedeelte van een perceel grond koopt, zal in de notariële akte van eigendomsoverdracht het perceel nauwkeurig moeten worden omschreven. Daarbij is niet alleen van belang dat een circa oppervlakte wordt vermeld, maar dat aan de akte ook een tekening wordt gehecht waarop het door u gekochte perceel is aangegeven.

Verlies aanspraken bij afwijken van afspraken in huwelijkse voorwaarden

maandag 05 mei 2014

Sommige huwelijkse voorwaarden bevatten een bepaling dat echtgenoten de huizen die zij na hun huwelijk kopen om in te wonen samen bezitten, tenzij anders is overeengekomen. Die bepaling wordt bijvoorbeeld opgenomen als zij direct na hun huwelijk in het huis gaan wonen dat op dat moment van één van hen is. Als de andere partner vervolgens de latere huizen waarin zij gaan wonen koopt en ook de hypotheekleningen daarop aangaat, ligt het schrappen van een dergelijke bepaling voor de hand. In veel gevallen gebeurt dat ook. Wat nu als deze partners gaan scheiden?

Onroerend goed soms wel, soms niet onder bedrijfsopvolgingsregeling

maandag 05 mei 2014

De bedrijfsopvolgingsregeling blijft een bron van geschillen tussen belanghebbenden en de fiscus. Dat geldt vooral als er onroerend goed mee gemoeid is. Een van de vragen waarmee de rechter geconfronteerd wordt is, of door ouders geschonken aandelen in een bv waarin onder meer huizen en bedrijfspanden worden verhuurd, onder de bedrijfsopvolgingsregeling vallen. Het antwoord daarop blijkt af te hangen van de verwachting of een meer dan normaal vermogensrendement zal worden behaald.

Pagina's