Archief

Rente niet altijd onmiddellijk aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting

dinsdag 10 juni 2014

Om in aanmerking te komen voor aftrek van hypotheekrente in de Inkomstenbelasting moet er sprake zijn van een eigen woning, waarin de belastingplichtige zijn hoofdverblijf heeft. Dat is zeker het geval als de door u gekochte woning na aankoop ook door u wordt bewoond. Moet de woning eerst nog worden gerenoveerd om het geschikt te maken voor bewoning, dan is de woning wel uw eigendom maar nog niet uw hoofdverblijf.

Verrekening aandelen tussen (ex-)echtgenoten bron van onenigheid

dinsdag 10 juni 2014

Nederlanders zijn een ondernemend volk. Dat geldt ook voor Nederlandse echtparen. Soms zijn zij zelfs voor hun huwelijk al vennoten in een vennootschap onder firma (vof). Bij hun huwelijk wordt er dan vaak voor gekozen om te trouwen onder huwelijkse voorwaarden. Is de onderneming succesvol, dan wordt gekozen voor het onderbrengen van de vof in een bv. Als het huwelijk uiteindelijk niet stand houdt, dan liggen de meningsverschillen over de aandelenwaardering voor de hand.

Partnerdraagplicht voor helft hypotheek gaat niet altijd op

dinsdag 10 juni 2014

Soms bevatten huwelijkse voorwaarden een bepaling dat een van de echtgenoten bij echtscheiding een bedrag verrekend krijgt. Bijvoorbeeld het bedrag dat die partner aan eigen geld in de aankoop van een gemeenschappelijk huis heeft gestoken. Als het huwelijk dan inderdaad strandt, willen beide partners nogal eens ruziën over die verrekening. Dat speelt vooral als er sprake is van een restschuld op de verkoop van de woning.

Wie draagt kosten woning na echtscheiding?

dinsdag 03 juni 2014

Na het uitspreken van de echtscheiding zien ex-echtgenoten zich vaak geplaatst voor het oplossen van de financiële gevolgen van de echtscheiding. Naast het bepalen van de onderhoudsverplichting van de man voor zijn ex-echtgenote en kinderen, vormen de woonlasten een belangrijk onderdeel van de totale financiële gevolgen van de echtscheiding.

Stilzitten betekent niet dat aanbod is aanvaard

dinsdag 03 juni 2014

Het doen van een aanbod moet binnen redelijke termijn worden gevolgd door een uitdrukkelijke aanvaarding. Het niet reageren op een aanbod betekent niet dat het aanbod stilzwijgend is aanvaard.

In een zaak voor het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden ging het om de afwikkeling van een verbroken relatie. Na ontbinding van het ongehuwd samenwonen werd door de man een financieel aanbod aan de vrouw gedaan, bestaande uit een maandelijkse betaling (onderhoudsbijdrage) en een bedrag ineens na verkoop van de eenmanszaak, waarin ook de vrouw werkzaam was.

Geen partneralimentatie bij kort en kinderloos huwelijk

dinsdag 03 juni 2014

Wie kort getrouwd is geweest, loopt de kans dat de partneralimentatie aan zijn of haar neus voorbij gaat als er geen kinderen uit het huwelijk zijn geboren. In veel gevallen is het de rechter die uiteindelijk de knoop moet doorhakken.

Zo ook bij een echtpaar dat na tweeënhalf jaar huwelijk gaat scheiden. Op dat moment zijn zij al anderhalf jaar feitelijk uit elkaar. Uit het huwelijk zijn geen kinderen geboren. De echtgenote is nog jong, de rechtbank stelt de alimentatie vast op een laag maandbedrag en de alimentatieperiode op slechts enkele maanden.

Vorderingen op in vof ingebrachte eenmanszaak niet verhaalbaar op vof

dinsdag 03 juni 2014

Ook zonder crisis komt het voor dat ondernemers rekeningen van gecontracteerde leveranciers niet (tijdig) betalen. In veel gevallen wordt er dan een (af)betalingsregeling getroffen. Ook die worden niet altijd nagekomen. Een dergelijke vordering wordt complex als de ondernemer – een eenmanszaak – ondertussen ook nog een vennootschap onder firma (vof) met een ander aangaat. Wat gebeurt er wanneer die vof de activiteiten van de eenmanszaak voortzet en vervolgens na verloop van tijd de onderneming staakt?

Bewind in testament na vijf jaar opheffen

dinsdag 03 juni 2014

Als jonge mensen een erfenis krijgen zullen ze er waarschijnlijk niet allemaal direct een rode sportauto voor kopen, maar veel ouders en grootouders zijn stiekem toch wel bang dat de erfenis niet alleen aan verstandige uitgaven opgaat. Vaak stellen zij dan ook de vraag: is dat te voorkomen?

Naar wie gaat het theeservies van oma?

dinsdag 03 juni 2014

Vindt u het belangrijk om te regelen wie uw inboedel krijgt na uw overlijden? Als u het niet zelf op papier zet, zullen uw erfgenamen het unaniem eens moeten worden bij de verdeling. Zeker als er in de familie wat gevoeligheden zijn, kan de inboedelverdeling nog wel eens een strijdtoneel worden, waarbij oud zeer wordt uitgevochten boven het theeservies van oma.

Pagina's