Archief

Bedrijfsopvolgingsregeling geen discriminatie volgens Europees Hof

dinsdag 05 augustus 2014

Vorig jaar besliste de Hoge Raad, Nederlands hoogste rechtscollege, dat er geen sprake was van discriminatie als een erfgenaam die ondernemingsvermogen erfde een grotere belastingvrijstelling had dan mensen die een ‘gewone erfenis’ krijgen.

Eigenwoningschuld bij einde relatie

dinsdag 05 augustus 2014

De nieuwe eisen die per 1 januari 2013 worden gesteld om in aanmerking te komen voor de eigenwoningrenteaftrek kunnen tot financieringsproblemen leiden bij verbreking van de relatie. Als beide partners eigenaar zijn van de woning zal bij het einde van de relatie één van de partners de mogelijkheden onderzoeken om het aandeel van de andere partner over te nemen.

Pagina's