Archief

Verzuim belasting door bv kan besturende stichting worden aangerekend

dinsdag 04 november 2014

Sommige bv’s worden bestuurd door een stichting, die ook enig aandeelhouder van de bv is. Zo af en toe komen daar problemen uit voort waarover de rechter een oordeel moet vellen. Zo ook over de vraag of een (voormalig) bestuurder van een dergelijke stichting aansprakelijk kan worden gesteld voor de belastingschulden van de bv.

Aftrek rente bij aanvang bouw woning

dinsdag 04 november 2014

Op 3 oktober 2014 heeft de Hoge Raad een nadere uitleg gegeven aan het begrip “woning in aanbouw”, voor zover dit betreft het recht op aftrek van rente van een geldlening die in verband met de aankoop van een eigen woning is gesloten. Om voor renteaftrek in aanmerking te komen moet er sprake zijn van een gebouw, dat voor eigen gebruik is bestemd.

Tijdig aangifte erfbelasting doen loont!

dinsdag 28 oktober 2014

Gewoontegetrouw doet menig erfgenaam zijn best om op tijd aangifte voor erfbelasting te doen. Maar wat is tijdig?

Combinatie geregistreerd partner en eerder testament bron voor geschil

maandag 27 oktober 2014

Samenlevingsvormen zijn er in allerlei soorten en maten. In juridische zin hebben we het dan over samenwonen, geregistreerd partnerschap, huwelijk, met of zonder samenlevingscontract, partnerschaps- of huwelijkse voorwaarden, met of zonder testament. Daar komt nog bij dat gedurende de relatie nieuwe combinaties worden gemaakt. Jawel, met als gevolg dat er bij overlijden van een van de partners verschillen van mening ontstaan over wie nu waar recht op heeft.

Overdrachtsbelasting over koopsom en aanvullende prestatie

maandag 27 oktober 2014

Als koper van een woning of bedrijfspand betaalt u overdrachtsbelasting. Het bedrag van de overdrachtsbelasting ziet u ook terug op de afrekening van de notaris. Voor de eigendomsverkrijging van een bestaand woonhuis wordt 2% van de koopsom en voor de levering van een bedrijfspand 6% van de koopsom als overdrachtsbelasting in rekening gebracht.

Contractspartijen bij juridische fusie en splitsing voldoende beschermd

dinsdag 21 oktober 2014

Een juridische fusie of splitsing van een onderneming kan vervelende gevolgen hebben voor schuldeisers. De vraag is waar zij hun geld vandaan moeten krijgen. Mede om die reden bevat de wet regels waarmee derden – zoals schuldeisers – worden beschermd tegen mogelijke negatieve gevolgen van de fusie of splitsing. Dit thema is doorlopend actueel, Hoe zit het eigenlijk met die zogenaamde derdenbescherming?

Naheffing overdrachtsbelasting bij niet voldoen aan gestelde voorwaarden

dinsdag 21 oktober 2014

In het kader van een reorganisatie worden onroerende zaken vaak overgedragen van de ene bv naar een andere bv binnen een concern. Aangezien de verschuldigde overdrachtsbelasting (6%) een belemmering zou kunnen zijn voor een algehele reorganisatie binnen een concern, heeft de wetgever hiervoor een vrijstelling van overdrachtsbelasting in het leven geroepen. Daarbij heeft de wetgever wel de voorwaarde gesteld, dat de verkrijgende bv ten minste 3 jaar deel blijft uitmaken van het concern.

Testament voor meerdere levensfases

dinsdag 14 oktober 2014

De houdbaarheid van testamenten is beperkt. Toch kan, met een beetje denkwerk, wel een testament gemaakt worden dat geschikt is voor meerdere levensfases.

Veel mensen zijn druk als ze gaan samenwonen of trouwen. Om maar niet te spreken van de hectiek en verandering die ontstaan na de geboorte van een kind! Het nieuwe bankstel, het feest of de luiers eisen alle aandacht op. Het aanpassen van een testament aan de nieuwe omstandigheden wordt dan heel vaak vergeten.

Wel boete, geen aanvullende schadevergoeding

dinsdag 14 oktober 2014

Als een tussen partijen gesloten koopovereenkomst geen doorgang vindt, komt de vraag aan de orde welke partij daarvan de oorzaak is en of deze partij daardoor ook schadeplichtig is?

Naast trouwen en samenwonen ook affectieve relatie belangrijk voor erfenis

dinsdag 14 oktober 2014

De meeste mensen weten wel dat bij een erfenis gekeken wordt naar de burgerlijke staat van partners. Al naar gelang uw burgerlijke staat gelden hier andere regels voor en kunt u – om volledig te profiteren van de mogelijkheden – in een testament deze regels aanpassen naar uw eigen wensen. Het kan vreemd lopen. Zo ook in een situatie waarin twee partners wel een affectieve relatie hebben, maar niet getrouwd zijn.

Pagina's