Archief

Band tussen vereniging en koepel is verbreekbaar

dinsdag 07 oktober 2014

Er bestaan in Nederland veel verenigingen die functioneren onder een – landelijke, regionale of gemeentelijke – koepelvereniging. Soms, bijvoorbeeld als er onenigheid is over het beleid van de koepel, leidt dat tot de wens van een vereniging om zich los te maken van de koepel en zelfstandig verder te gaan. De vraag is of dat zomaar kan.

Aanpassing regeling executieveilingen

dinsdag 07 oktober 2014

Voor veel mensen is het kopen van een woning op een veiling een griezelige zaak. Koop ik geen kat in de zak en zijn er geen verborgen gebreken aan de woning? Dit is aanleiding geweest voor de overheid om de veilingprocedures tegen het licht te houden en te komen met initiatieven om deze onzekerheid bij het grote publiek weg te nemen. Het door de Regering ingediende wetsvoorstel dat moet leiden tot verbetering van de executoriale veiling van onroerende zaken, is inmiddels ook door de Eerste Kamer aangenomen.

In de BV door AWBZ?

dinsdag 07 oktober 2014

Heeft u spaargeld en bent u bang daardoor een hoge eigen bijdrage AWBZ te moet betalen? U bent niet de enige. Er zijn al veel creatieve oplossingen bedacht, waarbij de termen ‘opmaken’ en ‘wegschenken’ regelmatig vallen. Het nadeel is dat u dan zelf geen beschikking of zeggenschap meer heeft over uw spaargeld.

Niet schenken aan nieuwe vriendin

dinsdag 21 oktober 2014

Hoe vaak komt het niet voor dat de ene echtgenoot makkelijker geld uit geeft dan de ander? Vooral als blijkt dat de huishoudpot slinkt om een nieuwe vriendin van de man te plezieren, zal dat veel echtgenotes te ver gaan.

In de wet is een bepaling opgenomen om echtgenoten tegen elkaar te beschermen. Een echtgenoot heeft namelijk toestemming nodig van de ander als er giften worden gedaan. Natuurlijk niet als er een cadeautje voor een familieverjaardag wordt gekocht, maar wel als de gift bovenmatig kan worden genoemd.

Pagina's