Archief

Minderjarige erfgenamen beschermd

dinsdag 03 februari 2015

Als een kind dat jonger is dan achttien jaar een nalatenschap krijgt, zullen de wettelijk vertegenwoordigers, meestal de ouders, de belangen van het kind moeten behartigen.

Geen herziening erfpachtcanon bij overdracht

dinsdag 03 februari 2015

In veel stedelijke gebieden wordt de grond waarop de woning is gebouwd door de grondeigenaar in erfpacht uitgegeven. Als tegenprestatie is de erfpachter van de grond een jaarlijkse vergoeding, ook wel canon geheten, verschuldigd aan de grondeigenaar. De uitgifte in erfpacht is onderworpen aan voorwaarden die in de akte van uitgifte in erfpacht zijn opgenomen. Zo zijn er onder meer voorwaarden die bepalen op welk moment de erfpachtcanon mag worden herzien of aangepast.

Pagina's