Archief

Toestemming echtgenote in geval van borgtocht

dinsdag 05 januari 2016

Voor het financieren van de bedrijfsactiviteiten kloppen veel ondernemers bij de bank aan, die voor het uitlenen van gelden zekerheid verlangt. Als de onderneming wordt gedreven in de vorm van een BV, zal naast het verlenen door de BV van een hypotheek op het bedrijfspand, door de bank extra zekerheid worden verlangd. Deze extra zekerheid bestaat meestal uit het borg staan ten behoeve van de bank door de directeur-grootaandeelhouder (DGA) van de BV. Is de BV niet meer in staat aan haar betalingsverplichtingen jegens de bank te voldoen, dan kan de bank de DGA in privé aanspreken.

Testament voor partner door geboorte kind vervallen

dinsdag 05 januari 2016

Een testament is doorgaans niet levenslang houdbaar. Veranderingen in uw leven of vermogen maken het vaak noodzakelijk het testament bij te stellen. Om de vijf jaar naar de notaris om een testament na te laten kijken is het advies. Veel mensen doen dat al, maar het komt ook voor dat iemand overlijdt en een testament toch verouderd blijkt te zijn.

Pagina's