Archief

Einde pensioen in eigen beheer dga’s

dinsdag 09 augustus 2016

De regeling ‘pensioen in eigen beheer’ voor directeuren-grootaandeelhouders (dga) gaat verdwijnen. Dat besloot het kabinet vorige maand. Het kabinetsbesluit is bij alle betrokkenen positief ontvangen. VNO-NCW becijferde dat ongeveer 150.000 dga’s een dergelijke regeling hebben.

Toestemming echtgenote

dinsdag 09 augustus 2016

Echtgenoten en hun gezin worden door de wetgever op grond van artikel 1:88 van het Burgerlijk Wetboek beschermd voor bepaalde rechtshandelingen van de andere echtgenoot. Voor bijvoorbeeld het bezwaren met hypotheek van de echtelijke woning, voor het doen van bovenmatige giften, voor het zich stellen als borg of hoofdelijk schuldenaar voor een derde of voor het aangaan van een overeenkomst van koop op afbetaling moet toestemming gegeven worden door de andere echtgenoot.

Testamenten voor de langstlevende en verjaring

dinsdag 09 augustus 2016

Testamenten die ervoor zorgen dat de langstlevende de kinderen niet direct hun erfdeel hoeft te geven, zijn algemeen bekend. De kinderen moeten meestal wachten tot de laatste ouder overlijdt en dan krijgen zij hun erfdeel van de eerste ouder, tezamen met het erfdeel van de laatst overleden ouder.

Pagina's