Appartementseigenaren ontvangen te vaak te hoge WOZ-aanslag

Printvriendelijke versie

Naar schatting 90% van de gemeenten neemt nog steeds ten onrechte het aandeel in de VVE-reserve mee in de waardebepaling van een woning. Daardoor ontvangen veel appartementseigenaren een te hoge WOZ-aanslag van hun gemeente.

De jaarlijkse gemeentebelastingen inclusief WOZ-beschikking valt dezer dagen bij de meeste woningeigenaren op de mat. Eind vorig jaar stelde het Hof Den Haag Previcus en Stichting VVE Belang in het gelijk: gemeentes mogen het aandeel van de reserve van de vereniging van eigenaren (VVE) niet meenemen in de waardebepaling van een woning. Zij moeten het aandeel vermogen in de VVE-pot aftrekken van de waarde van het onroerend goed als ze de appartementswaarde vaststellen aan de hand van zogenoemde ‘referentiepanden’.

Reservepotje lostrekken van appartementswaarde
Gemeentes kijken bij de waardering van een pand voor de jaarlijkse WOZ-bepaling naar drie vergelijkbare panden, die recent zijn aangekocht. In deze vergelijking nemen de meeste gemeentes echter de reserve uit het onderhoudspotje van de VVE mee. VVE’s zijn namelijk verplicht om te sparen voor groot onderhoud. Deze reserve wordt ook doorverkocht aan de nieuwe eigenaar bij verkoop en is daarom onderdeel van de verkoopprijs. Uit de beslissing van het hof, die zich baseert op jurisprudentie uit 1993, blijkt dat dit bestandsdeel door de gemeente voor de waardebepaling moet worden losgetrokken van de totale verkoopprijs. Dit heeft tot gevolg dat huiseigenaren die in een VVE zitten, doorgaans een te hoge WOZ-waarde ontvangen van de gemeente.

WOZ-waarde 2020
Rond deze tijd ontvangen de meeste woningeigenaren de jaarlijkse gemeentebelastingen inclusief WOZ-beschikking. Het loont dus voor appartementseigenaren om dit jaar extra goed op te letten. U heeft zes weken om bezwaar te maken. Als u de waarde op de juiste gronden aanvecht, maakt u een goede kans dat de WOZ-waarde van uw woning lager uitvalt. Dit is bij appartementen vaak het geval, zo laat deze uitspraak zien. Een lagere WOZ-waarde leidt tot lagere gemeentebelastingen voor kopers, maar ook huurders van appartementen moeten opletten: de huur van een appartement is ook gekoppeld aan de WOZ-waarde. Voor deze groep kan het aanvechten van de WOZ ook een besparing opleveren.

Wilt u meer weten over het kopen van een appartement? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Persbericht Previcus 13 februari 2020.