Betaalbaarheid woningen baart zorgen

Printvriendelijke versie

Er dreigt een fors probleem met de betaalbaarheid van woningen. Vorig jaar liep het aanbod daarvan met bijna de helft terug.

Betaalbare woningen worden gedefinieerd als woningen met een koopprijs van maximaal € 250.000. Het aanbod daarvan daalde in 2019 van 22.000 naar 13.500, meldt makelaarsnetwerk Dynamis. Het aanbod van betaalbare koopwoningen is in 2019 dus bijna gehalveerd. Daartegenover staat het aandeel van huizen met een hogere koopprijs, 75% van het totale aanbod. Voor mensen met een inkomen onder € 50.000 per jaar is dat niet op te brengen.
In de prijsklasse boven € 250.000 is het aanbod zo groot dat kopers de huizen voor het uitkiezen hebben. Dat zijn allemaal kopers uit hogere inkomensgroepen. Vooral nieuwbouwwoningen zijn dominant in dit segment. Een grotere omvang en hogere bouwkosten zorgen hier voor de hoge prijzen.

De conclusie van Dynamis is dat er meer kleinere, goedkopere huizen gebouwd moeten worden. Als daarmee doorstroming ontstaat, zal er volgens het netwerk een ‘keten aan verhuisbewegingen’ volgen.

Wilt u meer weten over het kopen van een huis met de daaraan verbonden rechten en plichten? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Vastgoed Actueel 23 januari 2020.