Contante gift niet langer aftrekbaar

Printvriendelijke versie

De mogelijkheid om fiscaal vriendelijk te schenken aan goede doelen gaat wijzigen. De staatssecretaris van Financiën wil contante giften via bijvoorbeeld de collectebus niet langer aftrekbaar laten zijn. Dit komt vooral doordat de controle of de gift wel is gedaan voor de Belastingdienst moeilijk uit te voeren is.
Daarnaast gaat de belastingdienst de aftrek van giften aan Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI-organisaties) anders organiseren. Organisaties die een ANBI-status hebben gekregen van de belastingdienst ontvangen hun donaties vrij van schenk-en erfbelasting. De gulle gevers aan een ANBI mogen hun donaties in aftrek brengen voor de inkomstenbelasting.
Nu nog mogen donateurs zelf hun giften op hun aangifteformulier voor inkomstenbelasting vermelden om deze af te trekken. Daar werden vaak onvolledige of onjuiste gegevens vermeld. In de toekomst zijn alleen de goede doel organisaties die in het ‘slimme invulscherm’ van de Belastingdienst voorkomen toegestaan. Staat het goede doel niet in de lijst dan kan de gift niet afgetrokken worden. Zo wordt het makkelijker voor de donateur om te zien of zijn gift afgetrokken kan worden en de fiscus kan makkelijker controleren of de giften daadwerkelijk aan een ABNI-organisatie zijn toegekomen.

Bron: Kamerstukken II, 2018/19, 35026, nr. 6.