Door Coronavirus niet naar de notaris? Spoedwet moet oplossing bieden!

Printvriendelijke versie

Het Coronavirus zorgt er voor dat veel mensen het liefst binnen blijven. Toch komen veel mensen nog naar ons kantoor om zaken te regelen. Met name testamenten worden veel gemaakt.

Voor het bespreken en ondertekenen van testamenten en levenstestamenten, maar ook voor veel andere akten, geldt volgens de wet dat de notaris of kandidaat-notaris iemand persoonlijk moet spreken. In een persoonlijk gesprek kan goed beoordeeld worden wat iemand precies wil. Ook de ondertekening vindt tijdens een persoonlijke ontmoeting plaats. In het Coronaprotocol van ons kantoor hebben wij geregeld wat wij eraan doen om de kans op besmetting tijdens die bezoeken zo laag mogelijk te houden.
Voor de mensen die behoren tot de risicogroep om het Coronavirus op te lopen, is het bezoeken van een notariskantoor meestal zeer onwenselijk, zo niet onmogelijk. Mensen met een zwakke gezondheid moeten in hun huis blijven. Verpleeghuizen zijn gesloten voor bezoek, ook de notaris kan deze cliënten niet in hun eigen omgeving bezoeken. Dat zou betekenen dat mensen in de risicogroep geen testament meer zouden kunnen maken. Juist nu veel mensen meer dan ooit stilstaan bij hun testament, is dat onacceptabel. Er was dan ook veel behoefte aan een snelle oplossing voor dit probleem.

Inmiddels heeft de ministerraad ingestemd met een spoedwetsvoorstel. Het wordt mogelijk gemaakt om met behulp van audiovisuele communicatiemiddelen een akte te tekenen. U moet dan denken aan een videoverbinding waarbij notaris en cliënt met elkaar kunnen spreken en elkaar kunnen zien. De cliënt kan de akte dan niet zelf tekenen, de notaris tekent alleen en verklaart dat gezien de omstandigheden de cliënt niet zelf kan komen tekenen.

De ministerraad heeft op 3 april 2020 ingestemd met het spoedwetsvoorstel van minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming. Het voorstel wordt medio april al in het parlement behandeld.

Bron: Persbericht ministerraad 3 april 2020.