Een periodiek verrekenbeding

Printvriendelijke versie

In huwelijkse voorwaarden wordt nog steeds regelmatig een beding opgenomen, waarbij echtgenoten met elkaar afspreken om elk jaar te delen wat er van hun inkomens is overgebleven.

Als zij niet elk jaar netjes een rekensommetje maken, lukt het bij een echtscheiding vaak niet meer om nog jaren terug te rekenen. Volgens de wet moet er in dat geval vanuit gegaan worden dat al het aanwezige vermogen van de echtgenoten verrekend moet worden, tenzij een andere uitkomst redelijk zou zijn.

Het Hof Den Bosch moest onlangs oordelen over een dergelijke niet-uitgevoerde verrekening. Volgens de hoofdregel van de wet zou het echtpaar al het aanwezige vermogen moeten verrekenen. Maar de scheidende echtgenoten waren nog maar relatief kort getrouwd en de rechter vond dat hij niet mocht aannemen dat van het inkomen van de man in die periode de aankoopsom van twee panden was gespaard. Aan de hand van bewijsstukken stelt het hof de bedragen vast die de man wordt geacht in die tijd te hebben overgespaard. De rechter gaat ervan uit dat de berekende bedragen zijn gebruikt voor de aankoop van de panden, en bepaalt welk bedrag moet worden verrekend.

Weet u of er een periodiek verrekenbeding in uw huwelijkse voorwaarden staat? Wij beoordelen graag samen met u uw akte.

Bron: ECLI:NL:HR:2012:BV9605, ECLI:NL:GHSHE:2019:2407.