Eigenwoningforfait gaat omlaag

Printvriendelijke versie

De fiscus belast al jaar en dag de voordelen die een huizenbezitter uit de eigen woning geniet en stelt daar een forfaitaire waarde bij vast. De forfaitaire waarde wordt vastgesteld aan de hand van een percentage van de waarde van uw woning. Over die forfaitaire waarde bent u dan belasting verschuldigd. Voor vrijwel iedere huizenbezitter is dit een doorn in het oog. Goed nieuws: het forfait zal vanaf 2020 waarschijnlijk lager worden vastgesteld.

Wie geen of weinig eigenwoningschuld heeft, komt al geruime tijd in aanmerking voor belastingaftrek. Dat is ooit door de toenmalige staatssecretaris Hans Hillen ingesteld. U komt daarvoor in aanmerking als uw eigenwoningforfait hoger is dan de bij uw financiering behorende aftrekbare rente en kosten. Die Hillen-aftrek gaat in dertig jaarlijkse stappen van 3,33% omlaag naar nul.

Daarnaast gaat ook het forfait zelf vanaf 2020 omlaag. Het Belastingplan 2019 gaat daarin voorzien. Heeft uw huis een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.060.000 (2018), dan daalt het eigenwoningforfait vanaf 2020 omlaag van 0,70% naar 0,55%. Mogelijk gaat de evaluatie van de eigenwoningregeling in 2019 nog meer voordelen brengen als de complexiteit van de regeling voor zowel burgers als de Belastingdienst aan de orde komt.

Wilt u meer weten over de regels bij en gevolgen van hypothecaire financiering? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Taxlive 9/8/18