Geen erfenis na moord en doodslag

Printvriendelijke versie

Het komt natuurlijk niet vaak voor, maar heel af en toe leest u in de media iets over een persoon die een erfenis misloopt, doordat hij of zij de overledene zelf om het leven heeft gebracht.

In de Nederlandse wet is een artikel opgenomen dat iemand ‘onwaardig’ is om te erven als hij de overledene zelf heeft omgebracht of een opzettelijk misdrijf tegen de overledene heeft gepleegd. Het moet wel gaan om een misdrijf waarop gevangenisstraf staat met een maximum van ten minste vier jaar. Ook een poging, voorbereiding of deelneming aan een dergelijk misdrijf zorgt er al voor dat iemand onwaardig is om te erven. Ook iemand die een ander onder bedreiging dwingt om een testament te maken, krijgt zelf niets uit de erfenis. Het idee achter de bepaling is het voorkomen dat er misdaden worden gepleegd, om te bespoedigen dat de erfenis wordt uitbetaald.

Overigens werkt de bepaling pas nadat iemand door de rechter onherroepelijk is veroordeeld.
Een onwaardigheid vervalt, wanneer duidelijk vaststaat dat de overledene de onwaardige persoon heeft vergeven. De vergeving moet overduidelijk zijn. Niet voldoende is het dat de overledene diens testament nooit heeft aangepast. Wel zou vergeving kunnen blijken uit het feit dat de overledene de onwaardige persoon, bijvoorbeeld ook na diens poging tot moord, weer heeft opgenomen in een nieuw testament.

Bron: KvN Amsterdam 14 november 2019, nr. 665626/NT 19-23, TNORAMS:2019:23.