Hoog OZB-tarief voor grond met woonbestemming

Printvriendelijke versie

Wie beschikt over een stuk bouwgrond waarop al een woonbestemming rust en ook al voorbereidingen zijn getroffen voor de bouw, doet er goed aan de fiscale aspecten daarvan in beeld te krijgen.

Het maakt namelijk voor de OZB (onroerendezaakbelasting) niet uit of er voorbereidingen zijn getroffen in de zin van ontwerp door een architect, een bouwkundig constructierapport en een omgevingsvergunning. Zolang er nog geen bouwwerkzaamheden zijn verricht, geldt voor de OZB niet het lage maar het hoge woningtarief.
Volgens het Hof Arnhem dient zo een onroerende zaak niet in hoofdzaak tot woning en komt daarmee niet in aanmerking voor het lage tarief. Als er geen bouwactiviteiten zijn zal de inspectie terecht een aanslag voor het hogere tarief voor niet-woningen opleggen.

Wilt u meer weten over OZB-aspecten in relatie tot aanschaf van een perceel grond of de voorgenomen bouw van een huis? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Taxlive 22 mei - ECLI:NL:GHARN:2008:BG9320