Levenstestament buiten werking gesteld

Printvriendelijke versie

Als het maken van het levenstestament te lang wordt uitgesteld, is het soms te laat. Als iemand geestelijk niet meer voldoende in staat is om aan de notaris over te brengen wie volmacht moet krijgen, dan blijft alleen de optie van bewind en mentorschap nog over.

Onlangs oordeelde de rechtbank Midden-Nederland over een dame die vóór het maken van het levenstestament de diagnose dementie had gekregen. Zij gaf vlak na de diagnose nog een volmacht in een levenstestament aan haar partner. Haar eigen kinderen uit een eerdere relatie en de partner stonden met elkaar op gespannen voet. De kinderen en de partner kregen onder meer strijd over de inschakeling van de thuiszorg, maar ook over financiële aangelegenheden, die deels ook de eigen financiële belangen van de partner raken. De rechter oordeelt dat de sfeer van wantrouwen niet in het belang is van de dementerende dame en daarnaast is niet duidelijk of zij bij het geven van de volmacht daar nog wel toe in staat was. De rechter gaat niet mee in de voorkeur uit het levenstestament om de partner te benoemen tot bewindvoerder en wijst een professionele bewindvoerder en mentor aan.

Wilt u voorkomen dat de rechter uw levenstestament buiten werking stelt? Zorg er dan voor dat u het levenstestament tijdig regelt, zodat er geen twijfels kunnen ontstaan of u daar nog toe in staat was. Wij nemen de mogelijkheden graag met u door.

Bron: Rechtbank Midden-Nederland 14 maart 2019, nrs. 7380559 AT VERZ 18-804 e.a. (ECLI:NL:RBMNE:2019:1113).