Mentor beslist over de verblijfplaats

Printvriendelijke versie

Als iemand door geestelijke of lichamelijke problemen tijdelijk of langere tijd niet in staat is zijn eigen belangen te behartigen dan kan er via de rechter een bewindvoerder en/of een mentor aangesteld worden.

De bewindvoerder beslist over de vermogensrechtelijke belangen, zoals het beheer van de bankrekeningen, het betalen van nota’s, het doen van belastingaangifte en het aangaan van huurovereenkomsten of verkoop van een woning.

De mentor gaat juist over de niet-vermogensrechtelijke belangen, waarbij u moet denken aan beslissingen met betrekking tot de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van iemand. De bewindvoering en het mentorschap kunnen tezamen bij één persoon neergelegd worden, maar deze taken kunnen ook door twee verschillende personen uitgevoerd worden.

Onlangs speelde er een geval bij Rechtbank Limburg waarbij werd betwist of de mentor wel mocht bepalen of de betrokkene bij haar vader, moeder, grootouders of in de dagopvang zou verblijven. Maar de rechter oordeelde dat dit zeker onder de taak van de mentor valt.

Wilt u meer weten over een bewindvoering of mentorschap dan kunt u vanzelfsprekend bij ons terecht.

Bron: Rechtbank Limburg 22 oktober 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:10159.