Met terugwerkende kracht intrekken van ANBI-status stichting terecht

Printvriendelijke versie

Wie als stichting of vereniging een ANBI-status wil verkrijgen – en daardoor vrijgesteld van schenk- en erfbelasting – moet voor meer dan 90% het algemeen belang dienen. Als u dat niet kunt aantonen, wordt de status niet verleend. Het gaat zelfs zover dat een organisatie met een ANBI-status die status kan verliezen als blijkt dat de 90% niet wordt gehaald. Dat overkwam een kunstenaarsstichting.

De fiscus trok de ANBI-status van de stichting in omdat deze de 90%-grens niet kon waarmaken. De stichting ontving vijf jaar lang een schenking van 20% van de waarde van een schilderij, eigendom van de oprichter. Bij de notaris is ook vastgelegd dat de stichting het schilderij uiteindelijk doneert aan een andere instelling. De fiscus vond het daarmee geen ANBI en culturele instelling meer.
De feitelijke werkzaamheden van de stichting waren alleen maar gericht op uiteindelijke overdracht van het schilderij van de oprichter via de stichting aan een derde instelling. Volgens de fiscus had alleen de oprichter daar belang bij. De oprichter heeft met de schenking via de stichting een aftrek voor de inkomstenbelasting willen realiseren. Zonder de ANBI-status zou hij dat niet voor elkaar krijgen.
Voor de rechter was dit voldoende reden om het besluit van de fiscus te accepteren.

Wilt u meer weten over het bereiken van de ANBI-status en de grenzen die u daarbij in acht moet nemen? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: TaxLive 31/5 ECLI:NL:RBGEL:2017:2562