Ontbonden stichting loopt erfenissen mis

Printvriendelijke versie

Het komt regelmatig voor dat in een oud testament een goededoelinstelling wordt genoemd die niet meer bestaat. Het testament kan dan niet uitgevoerd worden zoals de overledene had gewild.
Onlangs kreeg de rechtbank in Den Haag het verzoek om de afwikkeling van een stichting te heropenen, omdat de stichting na ontbinding al meerdere malen aangewezen bleek te zijn als erfgenaam of legataris. De rechter wees het verzoek tot heropening af, omdat die mogelijkheid in de wet eigenlijk niet is bedoeld voor later opgekomen erfenissen en legaten.
Om te voorkomen dat er stichtingen of andere instellingen in uw testament niet meer bestaan is het zinvol om uw testament met enige regelmaat te herzien. Daarnaast kunt u in uw testament al anticiperen op de toekomst, door de stichting of diens rechtsopvolger te benoemen in uw testament. Dan krijgt de opvolgende stichting de erfenis. Ook is het mogelijk om zelf al een opvolgende erfgenaam aan te wijzen, voor het geval een stichting op het moment van uw overlijden niet meer bestaat.
Wilt u meer weten over de mogelijkheden om uw testament up-to-date te houden? Bel gerust eens met ons kantoor om een afspraak te maken.

Bron: Rb. Den Haag 12 februari 2019, nr. C/09/552892 / HA RK 18-237 (RBDHA:2019:1725).