Ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid kan niet via echtscheidingsconvenant

Printvriendelijke versie

De meeste stellen die een hypotheek op hun huis hebben afgesloten zijn in de overeenkomst aangemerkt als zogenaamde hoofdelijk schuldenaren.

Bij echtscheiding ontstaat er nogal eens onduidelijkheid wat wel en niet kan worden geregeld over deze hoofdelijke aansprakelijkheid. Hoofdelijke aansprakelijkheid betekent dat de bank elk van beide partners afzonderlijk voor de totale schuld kan aanspreken. Soms wordt in een echtscheidingsconvenant afgesproken dat de ene partner het huis houdt en dat deze partner de andere partner ontslaat uit de hoofdelijke aansprakelijkheid en een bedrag betaalt in verband met overbedeling.
Zolang de ene partner netjes voor de rente en aflossing zorgt, zal de bank niet ingrijpen. Dat gebeurt pas als hij of zij de aangegane verplichtingen niet meer nakomt. Deze zal eerst de partner aanspreken die de resterende hypotheekschuld heeft overgenomen. Als dat niet voldoende blijkt, zal ook de partner die in het convenant uit hoofdelijkheid is ontslagen, er aan moeten geloven. De bank gaat immers niet uit van het convenant tussen beide partijen maar van de hypotheekovereenkomst, waarin de hoofdelijke aansprakelijkheid is geregeld.

Wilt u meer weten over hoofdelijke aansprakelijkheid bij het aangaan van een hypothecaire lening? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: OpMaat 3/12/19, nr. 2019/0348, ECLI:NL:GHSHE:2019:4223.