Open cv blijft intact

Printvriendelijke versie

Even was er de angst dat de cv’s (commanditaire vennootschappen) zouden worden afgeschaft. De discussie – en de angst – laaide op na een publicatie in het Financieele Dagblad en het Weekblad Fiscaal Recht. De staatssecretaris heeft echter inmiddels laten weten dat de open cv gewoon blijft bestaan. Goed nieuws voor ondernemers die om fiscale redenen een cv voeren.

De reden waarom beide bladen aandacht besteedden aan mogelijke afschaffing was dat in de praktijk een dga zijn aandelen in een bv onderbrengt in een open cv. De dga wordt dan zelf stille vennoot in de cv. Een stichting of een andere rechtspersoon kan dan beherend vennoot van de cv worden. Een dergelijke open cv heet in jargon ook wel een anonimiseringsstructuur. De Tweede Kamer was bang dat hiermee belasting zou worden ontweken en mogelijk in strijd met de wet zou worden gehandeld. Het ging de Kamer om de vraag of inbreng in de cv fiscaal geruisloos kan gebeuren en daarbij gebruik te maken van de aandelenruil-faciliteit.

Volgens de staatssecretaris kan met succes een beroep gedaan worden op de aandelenruil-faciliteit als aan de wettelijke voorwaarden wordt voldaan. Hij vond bovendien de term ‘anonimisering’ niet juist, aangezien er in een dergelijke cv niets buiten het zicht van de fiscus plaatsvindt en fiscale claims gewoon blijven bestaan. Hij liet daarbij wel weten dat dergelijke structuren minder aantrekkelijk worden met de komst van het UBO-register.

Wilt u meer weten van het werken met een cv? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Taxlive 31/7, KPMG 30/7.