Over uw graf regeren?

Printvriendelijke versie

Je hoort vaak dat mensen niet willen dat de erfenis bij een ex-partner terecht komt. Iemand anders wil misschien zeker weten dat het kind het familiekapitaal nalaat aan andere familieleden en niet aan een kattenstichting.

Om die controle te houden moet er wel over het graf geregeerd worden. U heeft de mogelijkheid om in uw testament niet alleen te bepalen wie uw erfgenaam is, maar ook wie de rest krijgt, als uw erfgenaam overlijdt. Een zogenaamde tweetrapsmaking. Het lijkt een prachtige oplossing, maar er zit ook een nadeel aan. De erfgenaam moet wel administratie bijhouden, zodat bij zijn overlijden duidelijk is welk deel van zijn vermogen afgegeven moet worden aan de ‘tweede trap’ en welk vermogen van hem zelf is en naar zijn eigen erfgenamen gaat. Er staat zelfs in de wet dat de erfgenaam jaarlijks moet aantonen wat er nog is.

U raadt het al, die administratie wordt meestal niet zo goed bijgehouden en de toonplicht is bij niemand favoriet. Of die toonplicht verplicht is blijft een strijdpunt tussen de geleerden. Nu heeft onlangs een rechtbank uitspraak gedaan en aangegeven dat de toonplicht dwingend is. Tot er zekerheid is, door een uitspraak van Nederlands hoogste rechtscollege de Hoge Raad, adviseren we iedereen met een tweetrapstestament op te nemen dat de toonplicht alleen geldt als de wet dat dwingend blijkt voor te schrijven.

Wilt u meer weten over de tweetrapsmaking, maak dan gerust eens een afspraak op ons kantoor.

Bron: Rechtbank Gelderland 11 oktober 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:6592.