Pleidooi voor geschillenregeling voor certificaathouders

Printvriendelijke versie

Certificaathouders moeten in de toekomst, net als aandeelhouders, gebruik kunnen maken van de geschillenregeling. Dat adviseert de commissie vennootschapsrecht waarin de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie en de Nederlandse Orde van Advocaten samenwerken. Het advies is uitgebracht naar aanleiding van het voorontwerp van de Wet aanpassing geschillenregeling en verduidelijking ontvankelijkheidseisen enquêteprocedure, de ‘Wagevoe’.

De commissie heeft voor haar reactie gekeken of onderdelen van het voorontwerp bijdragen aan een snelle en efficiënte toegang tot de rechter bij aandeelhoudersgeschillen.
In het voorontwerp wordt een aparte toegangseis voorgesteld ter verduidelijking van de toegang van de enquêteprocedure voor aandeelhouders en certificaathouders van beursvennootschappen. De commissie staat achter dit voorstel.

Geschillenregeling
De enquêteprocedure staat al open voor certificaathouders, maar de geschillenregeling niet. Het advies richt zich dan ook op de geschillenregeling, met als hoofdlijn dat deze ook wordt opengesteld voor certificaathouders. Een recent arrest van de Ondernemingskamer heeft voor onzekerheid gezorgd op dit punt, zodat het voor de hand ligt dat de wetgever hierover duidelijkheid schept.

Wilt u meer weten over de rechten van certificaathouders? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Persbericht KNB 27/11/19