Rechtspersoon ontbonden, hypotheek vervallen

Printvriendelijke versie

Soms zitten hypotheken ingewikkeld in elkaar. Zo kan het voorkomen dat iemand (of een onderneming) een pand in eigendom heeft met daarop een hypotheekrecht gevestigd voor alles wat de bank te vorderen heeft van aan die persoon of rechtspersoon gelieerde rechtspersonen.

Het kan dan net zo goed voorkomen dat die gelieerde rechtspersonen zijn ontbonden en niet meer bestaan omdat er geen bekende baten meer aanwezig waren. De vraag is of het hypotheekrecht dan nog steeds bestaat.
Een niet meer bestaande rechtspersoon heeft ook geen verplichtingen meer. Dat leidt ertoe dat ook het daarmee verbonden vorderingsrecht van schuldeisers niet meer bestaat. Dat zou alleen anders kunnen zijn als er aanleiding is om de vereffening te heropenen. Een achteraf blijkend zekerheidsrecht voor een vordering op een niet meer bestaande rechtspersoon is geen grond voor heropening van de vereffening. Zonder vorderingsrecht waarvoor het hypotheekrecht kan dienen, is het vorderingsrecht tenietgegaan. Met andere woorden, het hypotheekrecht is tenietgegaan omdat de gelieerde rechtspersonen niet meer bestaan.

Wilt u meer weten over hypotheekrecht en daarmee samenhangende vorderingen op gelieerde rechtspersonen? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Opmaat 15/4/2019 2019/0089 ECLI:NL:RBAMS:2019:1883.