Spaar-bv raakt uit de belangstelling

Printvriendelijke versie

Een spaar-bv oprichten is niet meer zo hot als ooit geweest. De oorzaak ligt in de aanpassing van het belastingregime voor box 3. Het wetgevingstraject staat weliswaar nog in de kinderschoenen, maar als invoeringsdatum wordt verwacht begin 2022.

Een spaar-bv wordt opgericht om daarin spaarsaldo van een particulier onder te brengen. Globale inschattingen laten een afname van wel 50%. De nieuwe regeling zal – zo is de verwachting – nog steeds uitgaan van fictief behaald rendement, maar zal er wel onderscheid zijn naar de manier van beleggen. Spaargeld krijgt bijvoorbeeld een forfaitair rendement van slechts 0,09 procent. Dat is voor veel mensen reden om geen spaar-bv meer op te richten. Met een dergelijk laag rendement heeft het geen zin meer om een spaar-bv aan te houden. De jaarlijkse onderhoudskosten zouden dan het rendement kunnen overtreffen.

Wilt meer weten over het oprichten van een bv in het algemeen of een spaar-bv in het bijzonder? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Accountant.nl, FD, Google Alerts 7 januari 2020.