Stichtingsdoel medebepalend bij decertificeren aandelen

Printvriendelijke versie

Er ontstaan regelmatig geschillen over het decertificeren van aandelen tussen certificaathouder(s) en het bestuur van de betreffende Stichting Administratiekantoor (STAK). Wat er wel en niet kan moet blijken uit wat daarover is omschreven in de administratievoorwaarden. Echter ook het doel van de stichting speelt een rol, het bestuur van de STAK blijft altijd een zekere mate van beoordelingsvrijheid houden.

Administratievoorwaarden bevatten nogal eens de bepaling dat alleen het bestuur van de stichting tot decertificering van de aandelen kan besluiten. Die bevoegdheid komt niet toe aan de certificaathouders, maar als er slechts sprake is van één certificaathouder willen de administratievoorwaarden wel een bepaling bevatten dat de certificaathouder in dat geval wel decertificering van de aandelen kan verlangen.
Het stichtingsbestuur heeft altijd een eigen belang waarnaar het zich moet richten. Dat belang moet blijken uit de doelomschrijving in de statuten van de stichting. Als uit de statuten blijkt dat de stichting ook belangen van derden moet meewegen, kan niet zonder meer worden toegegeven aan het verlangen van een enig certificaathouder tot decertificering. Als de statuten daarover geen duidelijkheid geven, moeten partijen in een geschil eerst duidelijk bewijs overleggen wat de doelstelling objectief en eenduidig gezien inhoudt.

Wilt u meer weten over certificering en decertificering van aandelen? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Sdu Opmaat 09-09-2019, 2019/0206, ECLI:NL:RBLIM:2019:6873.