Stopzetten opbouw vóór 1 juli om pensioen in eigen beheer te stoppen

Printvriendelijke versie

Als directeur-grootaandeelhouder van een onderneming hoeft u niet vóór 1 juli aanstaande te besluiten om al dan niet uw pensioen in eigen beheer te bevriezen, af te kopen of om te zetten in een oudedagsverplichting. Wat u wel moet doen is het voor die tijd stopzetten van de huidige opbouw van het pensioen in eigen beheer.

De procedure om dit te doen is eenvoudig. Sluit als dga een overeenkomt met uw BV waarin u afspreekt dat de pensioenopbouw in eigen beheer uiterlijk 30 juni 2017 eindigt, eventueel ook nog met een addendum op de pensioenbrief. Zorg er wel voor dat de afspraak wordt bekrachtigd in de notulen van de aandeelhoudersvergadering.
Wilt u een pensioen naar uw BV overdragen dat ergens anders is verzekerd, dan moet de betreffende verzekeraar het verzoek daartoe uiterlijk 30 juni 2017 in bezit hebben. Vervolgens heeft u dan nog tot 31 december 2019 de tijd om te besluiten tot afkoop of omzetting.

Wilt u meer weten over omzetting van pensioen in eigen beheer? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Opmaat 19/6/17 - 2017/0147