Testament voor ex-vriendin of echtgenote?

Printvriendelijke versie

Het maken van een testament is meestal een momentopname. Omdat testamenten, zodra de inkt droog is, doorgaans in een donker hoekje in de kast verdwijnen, komt het meer dan eens voor dat bij overlijden blijkt dat de inhoud is verouderd.

Notarissen drukken de cliënten bij het opstellen van een akte altijd op het hart om eens in de vijf jaar langs te komen voor een update. Maar de meeste mensen doen dat niet. Dan kan het zijn dat het testament ooit is opgemaakt voor een partner die inmiddels de ex-partner is, of dat de beoogde erfgenaam is overleden en er geen vervanger in het testament is genoemd.

Zo speelde er onlangs bij de Rechtbank Rotterdam een geval van een man die in 1994 zijn laatste testament heeft gemaakt. Zijn toenmalige partner benoemde hij tot erfgename. De relatie is al na vijf jaar geëindigd en de man is sinds 2004 getrouwd met een andere dame. Als hij overlijdt claimen de ex-partner en de huidige echtgenote beide de erfenis.

De rechtbank geeft de echtgenote gelijk. Gelet op de omstandigheden van deze zaak neemt de rechtbank aan dat het de bedoeling van de man is geweest om zijn partner tot zijn enig erfgenaam te benoemen en niet zijn vriendin als persoon ongeacht of zij bij het overlijden van de erflater al dan niet zijn partner zou zijn. De rechtbank verklaart dat het testament geen effect meer heeft, en de echtgenote volgens de wet de erfgename is van de man.

De rechtbank kijkt ook nog naar een artikel in Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek, waarin staat dat een regeling in een testament ten behoeve van een echtgenoot vervalt als het huwelijk is geëindigd en vindt dat dit ook op het samenwonende stel kan worden toegepast, nu uit het testament zelf niks anders blijkt.

Heeft u erfgenamen benoemd in uw testament, maar geen regeling opgenomen voor het geval deze erfgenamen te zijner tijd niet kunnen of willen erven? Neem dan contact met ons op, zodat we u kunnen adviseren of een aanvullende regeling wenselijk is.

Bron: Rb. Rotterdam 19 juni 2019, nr. C/10/563955/HA ZA 18-1187, ECLI:NL:RBROT:2019:4837