Transgenders kunnen geslachtsregistratie eenvoudiger wijzigen

Printvriendelijke versie

Nu is het nog zo dat transgenders een deskundigenverklaring van een psycholoog of arts nodig hebben om de vermelding van het geslacht op hun geboorteakte aan te laten passen. Dat gaat wijzigen. De deskundigenverklaring wordt vervangen door een verklaring van betrokkene zelf.

Er komt straks een procedure in twee stappen. De aanvrager meldt eerst bij de gemeente zijn of haar wens om de geslachtsregistratie te wijzigen. Na vier weken moet de aanvrager zijn wensen persoonlijk aan de ambtenaar van de burgerlijke stand bevestigen, en wordt de geboorteakte aanpast. Jongeren onder de zestien jaar moeten het wijzigingsverzoek via de rechter indienen.

Bron: Nieuwsbericht Ministerie van Justitie en Veiligheid, 10 april 2019.