Verenigingsrecht gaat boven door VvE opgelegde winkelverplichtingen

Printvriendelijke versie

Het is actueel de laatste tijd. Winkeleigenaren krijgen bij de koop van een winkelpand in een winkelcentrum door de vereniging van eigenaren allerlei verplichtingen opgelegd. Sommige leiden nogal eens tot geschillen, zoals (verandering van) openingstijden en verplicht lidmaatschap. Soms is opzegging van het lidmaatschap daarvan het gevolg, met verdergaande geschillen over gebondenheid aan verplichtingen als vervolg.

Zo speelde onlangs een zaak voor de rechtbank Noord-Nederland. Voor een van de ondernemers was de door de vereniging opgelegde verruiming van openingstijden onverteerbaar en reden om het lidmaatschap op te zeggen. De ondernemer staakte per direct met de betaling van de verenigingsbijdragen. De vereniging wilde de ondernemer aan de verenigingsverplichtingen houden.

De vereniging heeft een statutaire bepaling dat leden hun lidmaatschap niet met onmiddellijke ingang kunnen opzeggen. De rechter vindt een volledige uitsluiting van de uittredingsvrijheid niet geoorloofd en sluit met de in acht te nemen opzeggingstermijn aan bij de wettelijke regeling. Dat betekent dat opzegging van een dergelijke lidmaatschap mogelijk is tegen het einde van het boekjaar dat volgt op het jaar waarin het lidmaatschap wordt opgezegd.
De vraag was vervolgens of de winkeleigenaar zou moeten blijven voldoen aan de overige verplichtingen “als was hij nog steeds lid”. De verplichting uit de leveringsakte dat een uittredend lid tot aan het einde van de opzeggingstermijn lid blijft en de daarbij horende verplichtingen moet nakomen, vond de rechter in strijd met de wet. Datzelfde geldt voor de verplichting om de door de vereniging voorgeschreven openingstijden aan te houden.

Wilt u meer weten over de werking en reikwijdte van verplichtingen uit leveringsakten? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: SDU Opmaat 4/1/18 2018/0004 ECLI:NL:RBNNE:2018:20.